Nejnovější aktuality

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat 20.12.2016 v 10.00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Jihlava, Žižkova 57.
Navržený program jednání je zveřejněn v příloze informace.
Zveřejněno 9.12.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Pozvanka08_obce.pdf

Reflexní pásky

V příloze je zveřejněno upozornění občanům na povinnost nosit reflexní prvky vč. informace o akci Kraje Vysočina "Bezpečná Vysočina", v rámci které byl schválen nákup reflexních pásek pro potřeby aktivních obyvatel kraje.
Zveřejněno 9.12.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: reflexní pásky.doc

Stomatologická pohotovost v měsíci prosinci 2016

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci prosinci 2016.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/
Zveřejněno 1.12.2016, zapsala Helena Moudrá

Obecně závazná vyhláška obce

Na 16. zasedání zastupitelstva obce Petrovice byla projednána a schválena obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o regulaci hlučných činností, která omezuje provádění veškerých prací spojených s užíváním hlučných strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk. Ve všech dnech je tyto stroje možné používat v čase od 7:00 do 22:00 hodin. Doba nočního klidu se v ranních hodinách prodloužila.
Zveřejněno 30.11.2016, zapsala Helena Moudrá

Informace COOP družstvo HB

COOP družstvo HB informuje o svém sortimentu a poskytovaných službách v prodejně v obci.
Mimo nákupu běžných potravin, drogistického a doplňkového zboží vč. plynových bomb, základních humánních léčiv a potravinových doplňků apod. lze využít dalších poskytovaných služeb.
Platby zboží a služeb lze provést hotově i platebními kartami.
Více informací a prodejní doba je zveřejněna v příloze.
Zveřejněno 30.11.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Informace 112016.pdf

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje:
1. Ve čtvrtek 24.11.2016 dochází ke změně ordinační doby takto:
9:00-10:00 hod Mann+Hummel, 10:30-14:00 hod Okříšky.
2. Čerpání dovolené ve dnech 12.12.2016 - 23.12.2016.
Pro akutní případy zastupuje praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka.
Zveřejněno 21.11.2016, zapsala Helena Moudrá

Společné přivítání času adventního

Zveme občany na tradiční společné setkání a přivítání času adventního roku 2016, které se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu 2016 u kapličky v obci.
S programem vystoupí děti z mateřské školy, uskuteční se svěcení adventních věnců, proslov starosty obce a rozsvícení vánoční výzdoby kaple.
Akce se koná od 16.00 hodin.
Zveřejněno 16.11.2016, aktualizováno 25.11.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Pozv. advent.doc

Oznámení praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že:
1. Ve středu 9. 11. 2016 odpadá odpolední ordinace v Okříškách.
Akutní případy budou ošetřeny v ordinaci v Přibyslavicích v době od 12:00 - 14:30 hod.
2. Uzavření ordinace ve dnech 10. - 11. 11. 2016 z důvodu čerpání dovolené.
Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.
3. V pondělí 14. 11. 2016 bude ordinační doba posunuta.
Ordinační hodiny od 11:30 - 14:00 hod. Odběry krve budou prováděny 7:00 - 7:30 hod.
Zveřejněno 7.11.2016, zapsala Helena Moudrá

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská akciová společnost Brno, a.s., divize Třebíč, oznamuje občanům, že z důvodu odstraňování poruchy na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody do obce v úterý 1. listopadu 2016 v době od 8.00 do cca 13.00 hodin.
Zveřejněno 31.10.2016, zapsala Helena Moudrá

Oznámení vedoucí prodejny COOP družstvo HB

Vedoucí prodejny smíšeného zboží COOP družstvo HB v obci oznamuje, že v úterý 1. listopadu 2016 bude prodejna otevřena pouze do 13.00 hodin.
Zveřejněno 31.10.2016, zapsala Helena Moudrá