Nejnovější aktuality

Změna zastávek některých autobusových linek v Třebíči

V pondělí 20.11.2017 přestaly některé autobusy společnosti TRADO BUS a ICOM zajíždět na autobusové nádraží v Třebíči. K zastávkám autobusových linek nyní slouží zastávky MAD u autobusového nádraží.
K uvedené záležitosti obdržel starosta obce následující informaci z Odboru kanceláře vedení města Třebíče, tiskového oddělení, kterou v příloze zveřejňujeme.
Občany na změnu v jízdních řádech resp. změnu zastávek některých autobusů upozorňujeme.
Zveřejněno 22.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Zastávky autobusů Třebíč.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - dodatek

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání konaném dne 14.9.2017 usneslo vydat dodatek č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice.
Dodatek č. 1 upravuje (doplňuje) využívání kontejnerů na tříděný odpad, které byly v obci nově umístěny. Jedná se o kontejner na oděvy, obuv a textil a dva kontejnery na kovy.
Upozorňuje občany, že nedodržování obecně závazných předpisů je považováno za přestupek a může být postihováno.
Pro přehlednost je v příloze zveřejněno kromě dodatku také úplné znění obecně závazné vyhlášky po jejím doplnění a informace o používání kontejnerů na tříděný odpad v obci.
Zveřejněno 22.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Umístění kontejnerů na drobné kovy v obci

Obec Petrovice oznamuje umístění kontejnerů na drobný kovový odpad v obci.
Plastové kontejnery šedé barvy jsou umístěny na dvou stanovištích kontejnerů na tříděný odpad v obci - u areálu střediska zemědělského družstva a v centru obce.
Kontejnery dodala firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, která se dlouhodobě zabývá odpadovým hospodářstvím ve spolupráci s obcemi.
Všem občanům obce je umožněno odevzdávat do těchto kontejnerů bezplatně kovový odpad, který vzniká jako komunální odpad v domácnostech např. plechovky od potravin, obaly od nápojů, drobné kovy.
Věříme, že rozšíření možnosti třídění odpadů přivítáte a maximálně využijete.
Tříděním odpadů přispíváme ke zlepšení stavu životního prostředí šetřením energií a přírodních zdrojů.
Zveřejněno 22.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Zápis událostí roku 2015 do kroniky obce

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 21.11.2017 projednalo a schválilo zápis událostí roku 2015 do kroniky obce.
Zápis je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 22.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Zápis roku 2015.pdf

Veřejná vyhláška - doručení písemnosti

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Obecního úřadu Petrovice, spisu č.j. 274/2017.
Zveřejněno 20.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude ordinace uzavřena v pátek 24. listopadu 2017. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková.
Více informací lékaře: http://mudrfilkuka.cz/.
Zveřejněno 20.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Veřejná vyhláška - doručení písemností

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti Obecního úřadu Petrovice, spisu č.j. 274/2017.
Zveřejněno 14.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Pozvánka - předvánoční setkání 26.11.2017

Obec Petrovice zve občany na společné předvánoční setkání u kapličky v obci, které se koná v neděli 26. listopadu 2017 v 16.00 hodin.
Součástí akce bude svěcení přinesených adventních věnců, které posvětí P. Jacek Kruczek, farář.
V letošním roce první adventní neděle připadá na 3.12.2017. Přesto věříme, že využijete této příležitosti a adventní věnec si v předstihu a bez shonu obstaráte a uvedené akce se zúčastníte.
Zveřejněno 13.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Setkání 2017.pdf

Měření cévního věku v Lékárně Okříšky

Akci Měření cévního věku pořádá Lékárna Okříšky ve dnech 13. - 16. listopadu 2017.
Zjistíte v jakém stavu jsou vaše cévy. Objednat se můžete na tel. 568 870 468.
Zveřejněno 9.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: plakátek.pdf

Volba prezidenta ČR - stanovení minimálního počtu členů OVK

Starosta obce Petrovice v souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů, minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 pro volební okrsek č. 1.
Zveřejněno 9.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Stanovení počtů členů OVK.pdf