Nejnovější aktuality

Informace SDH Petrovice k oslavě výročí 80. let sboru

Informační plakát o akci, která je určena široké veřejnosti je zveřejněn v příloze.
Akce je pořádána společně obcí Petrovice a Sborem dobrovolných hasičů Petrovice za finanční podpory Kraje Vysočina.
Zveřejněno 23.8.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Oslavy (1).png

Noční soutěž družstev SDH

Noční soutěž družstev mužů i žen v požárním útoku o putovní pohár SDH Petrovice se koná ve sportovním areálu Petrovice v sobotu 27.8.2016. Příjezd družstev je naplánován ve 20.30 hodin, zahájení soutěže ve 21.00 hodin. Doprovodný program s kapelou Nová Kůže již od 20.00 hodin.
Pořadatelé zvou všechny příznivce požárního sportu.
Zveřejněno 19.08.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: pozvánka-noční-velky (2).png

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina - registrace

Pro volby do zastupitelstev krajů jsou kandidátní listiny podávány příslušnému krajskému úřadu, který listiny přezkoumá, poskytne jejich kopie Českému statistickému úřadu a především provede jejich registraci dle zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční 7. a 8. října 2016, bylo zaregistrováno 21 kandidátních listin - viz http://www.kr-vysocina.cz/rozhodnuti-o-registraci-kandidatnich-listin/d-....
Zveřejněno 19.08.2016, zapsala Helena Moudrá

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina - informace

Dle zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností starostů poskytnout každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstev krajů byla zaregistrována, informaci o počtu a sídle volebních okrsků. Informace je zasílána zmocněncům volebních stran a současně je zveřejněna na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu.
Zveřejněno 19.08.2016, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude ordinace uzavřena ve dnech 29.8.2016 - 2.9.2016.
Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková, Okříšky, tel. 568 870 102.
Zveřejněno 18.08.2016, zapsala Helena Moudrá

Uzavření Obecního úřadu Petrovice

Z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Petrovice uzavřen ve dnech 3. - 16. srpna 2016.
Úřední hodiny starosty obce vždy v pondělí v době od 19.00 do 20.00 hodin se uskuteční.
Zveřejněno 2.8.2016, zapsala Helena Moudrá

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Petrovice dne 24.8.2016 (středa) v době od 7:30 do 16:30 hodin.
Vypnutá oblast v obci Petrovice se týká střediska Zemědělského družstva Okříšky, družstvo.
Oznámení společnosti E. ON Distribuce, a.s., je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 01.08.2016, zapsala Helena Moudrá

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení stavby

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, SPIS.ZM.: UMOK/SU-962/16-D, ze dne 28.7.2016, oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání, které se týká stavby "Stavba, stavební úpravy a přístavba - Modernizace farmy Petrovice".
Veřejná vyhláška stavby v areálu střediska družstva obsahuje popis jednotlivých objektů stavby. Ústní jednání ke společnému řízení spojené s ohledáním na místě stavby se uskuteční 1. září 2016 v 9.30 hodin na místě stavby.
Zveřejněno 28.7.2016, zapsala Helena Moudrá

Volby do zastupitelstev krajů - minimální počet členů OVK

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volebního okrsku č.1 v obci Petrovice pro konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 7. a 8. října 2016 je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 28.7.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: ZK 2016 - počet členů OVK.pdf

Nemocnice Třebíč varuje před výskytem klíšťové meningoencefalitidy

Nemocnice Třebíč prostřednictvím svých internetových stránek a dalších médií varuje před výskytem klíšťové meningoencefalitidy.
Nemocnice Třebíč hospitalizovala od května do července letošního roku už 11 pacientů s klíšťovou meningoencefalitidou. Přitom za celý loňský rok registrovala celkem 6 pacientů. Jedná se o velmi vážné onemocnění, které může končit vážnými trvalými následky i úmrtím pacienta.
Celý článek Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, k tomuto onemocnění a prevenci je zveřejněn zde:
http://www.nem-tr.cz/cze/archiv-aktualit/tiskove-zpravy-nemocnice/nemocn...
Zveřejněno 27.7.2016, zapsala Helena Moudrá