Nejnovější aktuality

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech 24.7.2017 - 4.8.2017.
Pro akutní případy zastupuje praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka - http://www.mudrfilkuka.cz/.
Zveřejněno 17.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Veřejná vyhláška Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu

V příloze je zveřejněno rozhodnutí vč. přílohy vydávané veřejnou vyhláškou o umístění stavby a stavební povolení "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu spojené se změnou užívání na truhlářskou dílnu Petrovice č.p. 7" stavebníka Ladislava Skryji, IČ: 62857282, vydané úřadem městyse Okříšky, stavebním úřadem, dne 13.7.2017, spis. zn.: UMOK/SU-1447/15-D.
Zveřejněno 17.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Upozornění a výzva k hydrologické situaci

K hydrologické situaci na území obcí v působnosti Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, bylo tímto úřadem dne 12.7.2017 vydáno Upozornění a výzva, č.j. OŽP 47317/17 - SPIS OŽP 8982/2017/Kr, které je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 13.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: 485656169_0_2017-8982.pdf

Splnění povinnosti dle zák. č. 159/2006 Sb.

Dle zákona č. 159/2006 Sb., předkládají starosta a místostarosta obce Čestné prohlášení týkající se nabytí majetku, příjmů, darů a závazcích a to v termínu do 30.6. následujícího roku.
Občanům jsou tyto prohlášení k nahlédnutí na základě žádosti - viz příloha.
Úplné znění zákona č. 159/2006 Sb. je k dispozici např. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-159.
Zveřejněno 12.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Žádost-střet zájmů.doc

Uzavření Místní lidové knihovny v obci 11.7.2017

Upozorňujeme čtenáře, že Místní lidová knihovna v obci bude v úterý 11. července 2017 uzavřena.
Zveřejněno 4.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Úprava provozní doby lékárny v Okříškách

Lékárna v Okříškách bude v týdnu od 10.7. – 14.7. 2017 otevřena takto:
pondělí – středa 7:30 – 12:00 hodin, čtvrtek – pátek 7:30 – 13:30 hodin.
Zveřejněno 4.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Dřevořezání v Třešti

Na náměstí T. G. Masaryka v Třešti se ve dnech 5. a 6. července 2017 koná XVI. ročník DŘEVOŘEZÁNÍ, který pořádá Spolek přátel betlémů v Třešti. Pozvánka a více informací je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 27.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: dřevořezání 2017.pdf

Stomatologická pohotovost v měsíci červenci a srpnu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci červenci 2017 a srpnu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.
Zveřejněno 27.6.2017, aktualizováno 17.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje změnu ordinačních hodin v letních měsících červenec a srpen 2017, kdy odpadají odpolední ordinační hodiny v Okříškách.
Nové ordinační hodiny jsou zveřejněny v příloze.
Zveřejněno 27.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Změna ord.doby- prázdniny.docx

Oznámení zubní lékařky MUDr. Ivany Vlkové

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené od 29.6.2017 do 7.7.2017.
V těchto dnech akutní případy ošetří MUDr. Cafourek, Třebíč, poliklinika ul. Vltavínská, od 8.00 do 12.00 hodin, tel.: 568 843 787.
Zveřejněno 27.6.2017, zapsala Helena Moudrá