Nejnovější aktuality

Informace dětské lékařky MUDr. Marie Skálové

MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 30. května - 3. června 2016. V pondělí, středu a pátek bude v ordinaci přítomna zdravotní sestra.
Zástup zajišťují: MUDr. Pavlíková, Okružní ul., Třebíč, MUDr. Matějková, Dělnického ul., Třebíč, MUDr. Keřkovská, Brtnice.
Po 7:00-11:30 Po 7:00-9:30 Po 7:30–11:30
Út 8:00-9:00,13:00-17:30 Út 7:00-11:00,12:30-14:00 Út 13:00-16:00
St 7:00-11:00 St 15:00-17:30 St 10:00-12:00
Čt 9:00-11:30 Čt 7:00-9:30 Čt 7:30 - 11:30
Pá 7:00-11:00 Pá 7:00-11:00 Pá 7:30-11:30
Zveřejněno 27.5.2016, zapsala Helena Moudrá

Aktuální plánek Nemocnice Třebíč

Výstavba nového pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč si vynutila stěhování všech oddělení a ordinací z pavilonu A.
V příloze je zveřejněna aktuální mapka s rozmístěním oddělení, která je dostupná na webu nemocnice a je vyvěšená ve všech budovách Nemocnice Třebíč.
Více informací o stěhování ordinací a parkování je zveřejněno na internetových stránkách nemocnice: http://www.nem-tr.cz/cze/archiv-aktualit/tiskove-zpravy-nemocnice/stehov...
Zveřejněno 27.5.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Planek_17-05-2016x.pdf

Závěr zjišťovacího řízení - záměr "II/405 Okříšky - křižovatka s I/23"

V příloze je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství", č.j. KUJI 42874/2016 OZPZ 2111/2015 Ča, ze dne 24.5.2016, k záměru (návrhu trasy přeložky silnice) II/405 - křižovatka s I/23.
Dne 14.8.2015 bylo zahájeno zjišťovací řízení podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, připomínky bylo možné uplatnit do 3.9.2015. Dne 6.1.2016 Krajský úřad Kraje Vysočina vydal Rozhodnutí, kde konstatoval, že záměr "nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona". K tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání resp. připomínky, které posuzovalo Ministerstvo životního prostředí a to dne 15.3.2016 rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina zrušilo a věc vrátilo k vydání nového závěru zjišťovacího řízení. Tento nový závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn v příloze.
Veškeré písemnosti k záměru jsou zveřejněny v informačním systému EIA (portál cenia), záměr VYS793.
Zveřejněno 27.05.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: 373690878_0_ZZŘ.pdf

Valná hromada DSO Zásobování vodou

Valná hromada DSO Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se koná ve čtvrtek 16. června 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1, 1. patro.
Navržený program veřejného jednání je zveřejněn v příloze.
Obec Petrovice zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Jiří Března.
Zveřejněno 23.5.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Plakát 160616.doc

Závěrečný účet za rok 2015 DSO Zásobování vodou

V příloze je zveřejněn závěrečný účet za rok 2015 dobrovolného svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o přezkoumání hospodaření svazku.
Jedná se o podkladové materiály 51. valné hromady DSO.
Zveřejněno 23.05.2016, zapsala Helena Moudrá

Rodinný den ve sportovním areálu v Petrovicích

Nohejbalový spolek Petrovice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Petrovice pořádají ve sportovním areálu v obci dne 4.6.2016 (sobota) Rodinný den.
Program bude zahájen ve 14.00 hodin ukázkou vojenských zbraní a munice, v 15.00 hodin vystoupí Skupina historického šermu Grál, od 19.00 hodin se uskuteční taneční zábava se skupinou Lucifer rock. Na akci nebude vybíráno vstupné.
Pořadatelé srdečně zvou všechny občany na tuto akci.
Zveřejněno 23.05.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: rodinn.jpg

Modernizace farmy Petrovice - Rozhodnutí

Rozhodnutí č.j. KUJI 40849/2016 OZPZ 918/2016 Ml ze dne 20.05.2016 doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru Modernizace farmy Petrovice, který spočívá v rekonstrukci stávajícího zemědělského objektu, který dříve sloužil jako kravín, na odchov telat a rekonstrukci skladovacího objektu pro ustájení býků ve výkrmu v bezstelivovém ustájení, je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 23.05.2016, zapsala Helena Moudrá

Očkování psů proti vzteklině

Veterinární služba oznamuje, že v sobotu 21. května 2016 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině. Očkovací místo bude na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí v době od 8.00 do 8.50 hodin.
Očkují se všichni psi od stáří 3 měsíců. Poplatek je 90,-- Kč.
Chovatelé, kteří mají zájem, si mohou nechat naočkovat psy proti psinkovému komplexu a vzteklině současně. Poplatek za toto očkování je 250,-- Kč.
Zveřejněno 19.05.2016, zapsala Helena Moudrá

Trasy přeložek silnic na území obce Petrovice

Trasy přeložek silnic II/405 a III/40510 na území obce Petrovice zveřejňujeme v příloze.
Tyto trasy silnic jsou předmětem řízení o Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Část této dokumentace (zdůvodnění) zveřejňujeme: http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_uzemni/zur3/2_Aktualizace_....
Umístění a zdůvodnění silnic je zveřejněno na str. 88 - 95.
Zveřejněno 17.05.2016, zveřejnila Helena Moudrá

Soubor ke stažení: přeložka III40510 32016.pdf

Krizové situace - Informace pro veřejnost

Každý z nás by měl vědět, jak se správně zachovat v krizových situacích tj. v případě požáru, dopravní nehody, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod.
Kvalitní informace - nejjednodušší a nejdůležitější rady a návody občanům poskytuje
http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/
Obětem kriminality pomoc právní, psychologickou, sociální poradenství a další praktické rady a pomoc poskytuje Bílý kruh bezpečí. Nejbližší pracoviště je v Jihlavě.
http://www.bkb.cz/
Zveřejněno 16.05.2016, zapsala Helena Moudrá