Nejnovější aktuality

Oznámení lékařky MUDr. Marie Skálové

Lékařka pro děti a dorost MUDr. Marie Skálová oznamuje, že ve středu 29. června 2016 bude ordinace uzavřená z důvodu čerpání dovolené. V ordinaci bude přítomna zdravotní sestra v době 7:00 - 11:30 hodin.
Dále upozorňuje, že v době prázdnin nebude ordinovat vždy ve čtvrtek odpoledne.
Zveřejněno 28.6.2016, zapsala Helena Moudrá

Oslavy výročí 80. let SDH Petrovice

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice oslaví v letošním roce výročí 80. let svého trvání.
Z historie zaznamenané v kronice obce uvádíme: V roce 1936 v naší obci vypukly dva požáry. Jeden požár 31. 8. 1936 v domě Rudolfa Čecha na půdě obytného stavení. Od stavení, které lehlo úplně popelem, chytla stodola a kůlna souseda Josefa Daňka. Druhý požár byl 31. 10. 1936, kdy byla úmyslně zapálena stodola Jana Zimoly. K těmto velkým požárům se dostavily hasičské sbory z Okříšek, Přibyslavic, Třebíče město a Boroviny. Na návrh starosty Václava Dokulila a členů obecního zastupitelstva byl na základě těchto velkých požárů založen sbor dobrovolných hasičů a byla zakoupena motorová stříkačka, za obnos 38100 Kč a výstroj za 2000 Kč.
U příležitosti 80. let trvání SDH v obci pořádá obec Petrovice ve spolupráci s SDH Petrovice a za finanční podpory Kraje Vysočina v sobotu 3. září 2016 oslavy, jejichž součástí bude představení praporu sboru, který vychází ze znaku obce a je doplněn dalšími znaky typickými pro hasiče.
Předpokládaný program oslav je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 24.6.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Program.docx

Oznámení zubní lékařky MUDr. Ivany Vlkové

MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech 22.-24.června 2016 a v období 30. června 2016 - 12. července 2016.
Akutní případy ošetří MUDr. Cafourek, poliklinika Vltavínská v Třebíči, denně 8.00 - 12.00 hodin, tel.: 568 843 787.
Zveřejněno 22.6.2016, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat v období 4. - 15. července 2016.
Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková - ordinační hodiny: https://www.firmy.cz/detail/387103-mudr-dagmar-mikova-okrisky.html.
Zveřejněno 22.6.2016, zapsala Helena Moudrá

Elektronická evidence tržeb - informační leták

V příloze je zveřejněn informační leták k Elektronické evidenci tržeb.
V letáku obsažené informace jsou určeny široké veřejnosti.
Rovněž zveřejňujeme internetový odkaz na oficiální internetové stránky Ministerstva financí a Finanční správy České republiky s informacemi k evidenci tržeb - http://www.etrzby.cz/.
Zveřejněno 22.6.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: zaciname-od-1-prosince.pdf

Stomatologická pohotovost v měsíci červenci 2016

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci červenci 2016.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/
Zveřejněno 15.06.2016, zapsala Helena Moudrá

Zasedání zastupitelstva obce Petrovice

Zasedání zastupitelstva obce Petrovice se koná ve čtvrtek 30. června 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.
Navržený program 14. zasedání je zveřejněn v příloze informace.
Zveřejněno 15.06.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Pozv 14 - 30 6 2016.doc

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Petrovice dne 1.7.2016 (pátek) v době od 7:30 do 13:00 hodin.
Vypnutá oblast v obci Petrovice se týká části zvané Baráky, nemovitostí Červený mlýn, Novotnův mlýn.
Oznámení společnosti E. ON Distribuce, a.s., je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 15.06.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Přerušení dodávky el.en_..pdf

Provádění deratizace v obci

Dne 20.6.2016 bude v obci zahájena pravidelná plošná deratizace veřejné kanalizace včetně okolních pozemků veřejných prostranství a pozemků za sportovním areálem.
Upozorňujeme na nutná bezpečnostní opatření, zejména na nebezpečnost nástrah pro necílové organismy včetně hospodářských zvířat a člověka.
Současně je možné provést deratizaci soukromých pozemků, které si zájemci uhradí sami.
Více informací o deratizaci je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 14.6.2016. zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Deratizace 2016.pdf

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že ve dnech 23. a 30. června 2016 (vždy čtvrtek) odpadá odpolední ordinace v Okříškách.
Ostatní ordinační hodiny jsou beze změny.
Zveřejněno 14.06.2016, zapsala Helena Moudrá