Nejnovější aktuality

Podkladové materiály VH Svazku obcí pro komunální služby

V přílohách jsou zveřejněny podkladovém materiály Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč, které budou projednávány na jednání valné hromady DSO.
Jedná se Závěrečný účet za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled na období let 2018-2021.
Zveřejněno 21.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby se uskuteční ve čtvrtek 23.3.2017 se začátkem ve 13.00 hodin ve velkém sále "A" SPORT-V-Hotelu Hrotovice.
Navržený program valné hromady je zveřejněn v příloze informace.
Obec Petrovice v tomto DSO zastupuje starosta obce.
Zveřejněno 21.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: 443276924_3_Pozvánka na VH.pdf

Záměr zřízení věcného břemene

Společnost E.ON Distribuce, a.s.,se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, je oprávněným zřizovatelem, provozovatelem a vlastníkem zařízení distribuční soustavy, které je trvalého charakteru a je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu (§2 odst. 2a) zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění).
Společnost připravuje realizaci akce (stavby), kterou by mělo v nezbytně nutném rozsahu dojít k dotčení nemovitosti ve vlastnictví obce Petrovice a to pozemku parcelní číslo: 371/6 – jiná plocha, ostatní plocha, v k.ú. Petrovice u Třebíče.
Na tomto pozemku bude umístěno toto zařízení: nový zemní kabel NN.
Více informací je zveřejněno v přílohách informace.
Zveřejněno 20.02.2017, zapsala Helena Moudrá

Dětský karneval v obci

Tradiční dětský karneval se koná v kulturním domě v Petrovicích v sobotu 4. března 2017 od 14.00 hodin. Účinkujícími je divadelní spolek AMPULKA z Třebíče.
Pořadatelé srdečně zvou nejen všechny děti, ale také všechny dospělé.
Zveřejněno 20.02.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: dětský karneval.doc

Stomatologická pohotovost v měsíci březnu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci březnu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/
Zveřejněno 16.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016

Finanční úřad pro Kraj Vysočina informuje o termínech podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 v přiložené tiskové zprávě.
Zveřejněno 12.02.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka prodejny Hospodářských potřeb Okříšky

Hospodářské potřeby Okříšky přijímají objednávky na sadbové brambory cena cca 12,-- Kč/kg: velmi rané (Adora, Colette, Colomba), rané (Secura, Dali, Balerína), polorané (Adéla, Rafaela, Laura).
Nabízí k prodeji: brambory konzumní (7,-- Kč/kg), jablka: Braeburn, Idared, Jonagold, Melodie, Rozela, Šampion (18,-- Kč/kg), Golden Delicious (16,-- Kč/kg), cibuli sazečku (různé druhy od 28,-- Kč), substrát na výsev a množení (39,-- Kč), semena zeleniny, bylinek, květin (od 6,-- Kč), substrát žampionů a hlívy (od 120,-- Kč).
Kontakty do prodejny: e-mail: okrisky@hospodarskepotreby.com, tel.: 731 557 667.
Po dobu rekonstrukce prodejny je prodej přesunut do stavebnin firmy K-STAV.
Otevírací doba je od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2017 – 2021 byl schválen
dne 20. prosince 2016 usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0641/08/2016/ZK.
Plán dopravní obslužnosti zpracovalo Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Plán dopravní obslužnosti území pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup - http://www.kr-vysocina.cz/dopravni-plan-2017-2021/d-4077621/p1=10753.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017

Tříkrálová sbírka 2017 Charity České republiky byla sečtena. Výsledky Oblastní charity Třebíč jsou zveřejněny v přiložené tiskové zprávě.
Veškeré informace o Tříkrálové sbírce a o činnosti Oblastní charity Třebíč naleznete na www.trebic.charita.cz.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Měření cévního věku

Lékárna v Okříškách nabízí v týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2017 měření cévního věku. Vyšetření je zcela bezbolestné a poskytne kromě skutečného věku vašich cév i další parametry jako je krevní tlak nebo tepová frekvence.
Samozřejmostí je spolehlivá interpretace výsledků lékárníky a případná doporučení, jak omezit stárnutí cév. Vyšetření trvá jen několik minut. Je určeno komukoliv nad 18 let a to i v případě, že neužívá žádné léky a cítí se zdráv.
V případě zájmu se můžete objednávat na tel. čísle 568 841 177 nebo v lékárně osobně. Měření je prováděno zdarma. Pracovníci lékárny se těší na Vaši návštěvu.
Za Lékárnu U Černíků Jana Heřmanová.
Zveřejněno 6.2.2017, zapsala Helena Moudrá