Nejnovější aktuality

Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem územního plánování a stavebního řádu, ze dne 21.09.2016, č.j. KUJI 70358/2016, OUP 166/2015 OUP-64, o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy.
Zveřejnění Aktualizace č. 3 ZÚR: http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-v....
Tato aktualizace řeší umístění přeložek silnic plánovaných Krajem Vysočina na území naší obce.
Zveřejňujeme i vypořádání podaných námitek a připomínek: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_....
Zveřejněno 23.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem územního plánování a stavebního řádu, ze dne 21.09.2016, č.j. KUJI 69990/2016, OUP 218/2015 OUP-342, o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy.
Zveřejněno 23.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Den otevřených dveří - letiště Náměšť nad Oslavou

22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, u příležitosti 60. výročí založení leteckých útvarů posádky Náměšť nad Oslavou, uskuteční v sobotu 1. října 2016 od 08.00 do 15.30 hodin Den otevřených dveří určený pro širokou veřejnost.
Více informací o akci je zveřejněno v přílohách.
Zveřejněno 22.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Nabídka prodejny Hospodářských potřeb Okříšky

Aktuální nabídka prodejny Hospodářských potřeb v Okříškách:
příjem objednávek na zelí na krouhání a již nakrouhané zelí, brambor na uskladnění. V prodeji i k objednání jablka, žlutá cibule k uskladnění, sadbový i konzumní česnek.
Informace o cenách, odrůdách a varných typech brambor jsou zveřejněny v příloze.
Otevírací doba prodejny je od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin a v sobotu od 7:00 do 11:00.
Zveřejněno 22.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: zelenina - září 2016.docx

Výšlap

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice pořádá v neděli 25. září 2016 "Výšlap" k vodárně v Heralticích. Sraz účastníků pochodu je v 8.30 hodin u budovy Obecního úřadu Petrovice. S sebou si vezměte vlastní občerstvení.
Zveřejněno 19.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: vodarna_vyslap.png

Obecně závazné vyhlášky obce

Na dnešním zasedání Zastupitelstva obce Petrovice byly schváleny dvě obecně závazné vyhlášky:
č. 3/2016 o době nočního klidu, č. 4/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Vyhlášky jsou zveřejněny v příloze.
Zveřejněno 15.9.2016, zapsala Helena Moudrá

40. ročník soutěže "O Pohár Vysočiny"

40. ročník soutěže v požárním sportu "O Pohár Vysočiny" se uskuteční 21.9.2016 v Třebíči, atletickém stadionu TJ Spartak Třebíč, ulice manž. Curieových 1112.
Soutěž v požárním sportu pořádá HZS Kraje Vysočina - územní odbor Třebíč, Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska - okresní sdružení Třebíč a Hasičský sportovní klub Žďár nad Sázavou, s.z.
Zveřejněno 15.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Upozornění vlastníkům lesa

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, upozorňuje vlastníky lesa na přetrvávající zvýšený stav kůrovců ve smrkových porostech. Jedná se především o lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého a lýkožrouta severského.
Při kontrolní činnosti prováděné pracovníky státních lesů, jsou zjišťovány nedostatky, které jsou zveřejněny v příloze.
Je nutné, aby vlastníci lesů plnili pokyny a výzvy lesních hospodářů a byli aktivní v oblasti spolupráce a ochrany lesních porostů.
Zveřejněno 14.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Ordinační hodiny praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Od 20. září 2016 bude praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka ordinovat v úterý a ve středu v ordinaci v Přibyslavicích. Z uvedeného důvodu se upravují i ordinační hodiny v ordinaci v Okříškách.
V příloze jsou zveřejněny ordinační hodiny v jednotlivých ordinacích.
Zveřejněno 14.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Ovčí den

Chaloupky, o.p.s., středisko pro vzdělávání v přírodě, Kněžice, pořádají (Irský) Ovčí den, který se koná v neděli 25. září 2016 v době od 10.00 do 16.00 hodin v areálu střediska. Více informací o akci je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 14.9.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: plakátek_ovci_den_2016_ČB.pdf