Nejnovější aktuality

Přerušení dodávky elektrické energie v obci

E.ON Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy elektrické energie oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na této soustavě bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Petrovice dne 25.09.2017 (pondělí) od 8.00 do 12.30 hodin a dne 05.10.2017 (čtvrtek) od 10.00 do 14.00 hodin.
Dne 25.09.2017 se vypnutí týká celé obce kromě části Baráky a Zemědělského družstva.
Dne 05.10.2017 se vypnutí týká v době od 10.00 do 12.00 hodin části obce Baráky a
od 12.00 do 14.00 hodin části napájené z trafostanice Novotnova mlýna.
Zveřejněno 18.09.2017, zapsala Helena Moudrá

Degustace piva Bernard

Restaurace a penzion Na Pilce Petrovice pořádá ve čtvrtek 21. září 2017 od 18.00 hodin řízenou degustaci piva Bernard. Více informaci o místenkách a následné exkurzi do pivovaru je zveřejněna v přiloženém letáku.
Zveřejněno 18.09.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: degustace-bernard.jpg

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství vlastníkům lesů

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydalo veřejnou vyhláškou Návrh opatření obecné povahy, kterým nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Veřejná vyhláška č.j. 55197/2017-MZE-16212 je zveřejněna v příloze.
Zveřejněno 15.09.2017, zapsala Helena Moudrá

Pečení brambor

Tradiční podzimní pečení brambor pořádá Sbor dobrovolných hasičů v obci.
Koná se v neděli 1. října 2017 od 14.00 hodin ve sportovním areálu.
Brambory k pečení je třeba si donést.
Zveřejněno 14.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Brambory_2017.png

Nabídka prodejny hospodářských potřeb v Okříškách

Prodejna Hospodářských potřeb v Okříškách oznamuje, že přijímá objednávky na brambory na uskladnění (Rafaela, Balerína, Dali, Adéla, Laura červ.). Dodávány budou v pytlích po 25 kg za cenu 6-7,-- Kč/kg. Na uskladnění lze také objednat hlávkové zelí 6-7,-- Kč/kg a krouhanku cca 11,- Kč/kg v pytlích po 10 a 15 kg, cibuli v pytlích po 10 kg za cenu cca 10,- Kč/kg, český česnek odrůdy Štěpán za cenu 135,- Kč/kg.
V nabídce prodejny je česká zelenina. Skladem mrkev, petržel, celer, cibule, brambory, rajčata, papriky a další.
Otevírací doba prodejny je od pondělí do pátku 7:30 - 12:30 a 13:00 - 16:00 hodin, v sobotu 8:00 - 11:00 hodin.
Objednávky jsou přijímány na tel.: 731 557 667 a prostřednictvím facebooku (Hospodářské potřeby Okříšky).
Zveřejněno 14.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka prodejny COOP družstvo HB v obci

Vedoucí prodejny smíšeného zboží v obci oznamuje, že přijímá objednávky na zelí na krouhání.
Cena 7,90 Kč/kg. Zelí bude dodáno od 18.9.2017.
Zveřejněno 14.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Oslavy Mezinárodního dne seniorů

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů.
K oslavě tohoto svátku je připraven kulturní program na Karlově náměstí v Třebíči, který se uskuteční v neděli 24. září 2017 od 14.00 do 17.00 hodin.
Více o akci je zveřejněno v přiloženém letáku a na http://www.svateksenioru.cz/.
Zveřejněno 12.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Stomatologická pohotovost v měsících září a říjen 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsících září a říjen 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.
Zveřejněno 11.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Nedostatečně identifikováni vlastnící nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Jihlava, zveřejňuje seznam pozemků k 1. 8. 2017, kde jsou vlastníci nedostatečně identifikováni. Zveřejněn je také postup k řešení této záležitosti.
Zveřejněno 11.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Exekuční příkaz č.j. 108 EX 04961/17-026

V příloze je zveřejněn Exekuční příkaz č.j. 108 EX 04961/17-026 vydaný soudním exekutorem JUDr. Zdeňkem Zítkou, Exekutorský úřad Plzeň - město, pověřeným provedením exekuce prodejem nemovitosti č.p. 27 v obci Petrovice povinné Moniky Zemanové. Exekuční příkaz je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 11.09.2017, zapsala Helena Moudrá