Nejnovější aktuality

Náborová kampaň Policie ČR

V příloze jsou zveřejněny informační letáky k náborové kampani Policie ČR, která přijímá nové policisty ve všech krajích ČR.
Současně zveřejňujeme internetové odkazy, kde případní zájemci získají více informací o práci u Policie ČR.
Všeobecné informace: http://www.policie.cz/clanek/pridej-se-k-nam.aspx
Informace o možnostech na Vysočině: http://www.policie.cz/clanek/policie-na-vysocine-prijima-nove-policisty.....
Zveřejněno 20.7.2016, zapsala Helena Moudrá

Podání návrhů na změnu č. 2 Územního plánu Petrovice

V příloze jsou zveřejněny informace k podání návrhů na změnu Územního plánu Petrovice občany.
Územní plán Petrovice ve znění Změny č. 1 je zveřejněn:
http://www.trebic.cz/uzemni-plan-petrovice-ve-zneni-zmeny-c-1/d-26160/p1...
Termín pro podání písemných návrhů na změnu z podnětů občanů je stanoven do 31. července 2016 na Obecní úřad Petrovice.
Návrhy projedná Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 15. září 2016.
Zveřejněno 19.07.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Informace.doc

Veřejná vyhláška Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, spis. zn.: UMOK/SU-1447/15-D, ze dne 15.7.2016, o přerušení řízení na stavbu: "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu".
Zveřejněno 15.07.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: SKM_224e16071510080.pdf

Informace cyklistům

Na území obce Petrovice se nacházejí úseky cyklostezky Jihlava - Třebíč - Rabbs. Cyklisté se pohybují i na místních komunikacích a silnicích v obci.
Všem cyklistům jsou určeny informace zveřejněné v příloze, které slouží především k jejich bezpečnosti.
MěÚ Třebíč, odbor správních činnosti, připomíná některé povinnosti cyklistů.
DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs v loňském roce aktualizoval Provozní řád cyklostezky.
Hlavním dokumentem, který upravuje chování účastníků na silnicích i mimo ně je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Cyklistům jsou určeny především § 57 a 58 - viz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361.
Zveřejněno 14.7.2016, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že z důvodu čerpání řádné dovolené nebude ordinovat v období od 18. do 29. července 2016.
Akutní případy v tomto období ošetří MUDr. Tomáš Filkuka v ordinaci v Okříškách.
Zveřejněno 12.7.2016, zapsala Helena Moudrá

Změna ordinační doby praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje změnu ordinační doby v měsících červenec a srpen 2016. V těchto měsících jsou ordinační hodiny pouze dopoledne.
Informace o ordinační době a místě ordinace je zveřejněna v příloze.
Zveřejněno 1.7.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Změna ord.doby- prázdniny.docx

Uzavření Obecního úřadu

Obecní úřad Petrovice bude v pondělí 4. července 2016 uzavřen z důvodu čerpání dovolené. V tento den se neuskuteční ani úřední hodiny zástupců obce.
Zveřejněno 1.7.2016, zapsala Helena Moudrá

Oznámení lékařky MUDr. Marie Skálové

Lékařka pro děti a dorost MUDr. Marie Skálová oznamuje, že ve středu 29. června 2016 bude ordinace uzavřená z důvodu čerpání dovolené. V ordinaci bude přítomna zdravotní sestra v době 7:00 - 11:30 hodin.
Dále upozorňuje, že v době prázdnin nebude ordinovat vždy ve čtvrtek odpoledne.
Zveřejněno 28.6.2016, zapsala Helena Moudrá

Oslavy výročí 80. let SDH Petrovice

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice oslaví v letošním roce výročí 80. let svého trvání.
Z historie zaznamenané v kronice obce uvádíme: V roce 1936 v naší obci vypukly dva požáry. Jeden požár 31. 8. 1936 v domě Rudolfa Čecha na půdě obytného stavení. Od stavení, které lehlo úplně popelem, chytla stodola a kůlna souseda Josefa Daňka. Druhý požár byl 31. 10. 1936, kdy byla úmyslně zapálena stodola Jana Zimoly. K těmto velkým požárům se dostavily hasičské sbory z Okříšek, Přibyslavic, Třebíče město a Boroviny. Na návrh starosty Václava Dokulila a členů obecního zastupitelstva byl na základě těchto velkých požárů založen sbor dobrovolných hasičů a byla zakoupena motorová stříkačka, za obnos 38100 Kč a výstroj za 2000 Kč.
U příležitosti 80. let trvání SDH v obci pořádá obec Petrovice ve spolupráci s SDH Petrovice a za finanční podpory Kraje Vysočina v sobotu 3. září 2016 oslavy, jejichž součástí bude představení praporu sboru, který vychází ze znaku obce a je doplněn dalšími znaky typickými pro hasiče.
Předpokládaný program oslav je zveřejněn v příloze.
Akce byla finančně podpořena Krajem Vysočina v rámci podpory společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - http://www.kr-vysocina.cz/.
Zveřejněno 24.6.2016, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Program.docx

Oznámení zubní lékařky MUDr. Ivany Vlkové

MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech 22.-24.června 2016 a v období 30. června 2016 - 12. července 2016.
Akutní případy ošetří MUDr. Cafourek, poliklinika Vltavínská v Třebíči, denně 8.00 - 12.00 hodin, tel.: 568 843 787.
Zveřejněno 22.6.2016, zapsala Helena Moudrá