Setkání rodáků

V přílohách jsou zveřejněny texty týkající se historie obce, kultury, školství, zaměstnanosti a zemědělství, demografických údajů a rozvoje obce, které byly předneseny na "Setkání rodáků a občanů obce Petrovice" dne 6.9.2014 ve sportovním areálu.
Součástí jsou i fotografie z průběhu setkání.
Zveřejněno 19.9.2014, zapsala Helena Moudrá

Program akce

V příloze je zveřejněn program akce "Setkání rodáků a občanů obce Petrovice" konané dne 6.9.2014.
Zveřejněno 01.09.2014, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněna pozvánka s návratkou (přihláškou) na "Setkání rodáků a občanů obce Petrovice", které se bude konat v sobotu 6. září 2014.
Setkání se koná za podpory Kraje Vysočina pod záštitou radní paní Ing. Jany Fialové.
Všechny občany srdečně zveme a těšíme se na setkání.
Zveřejněno 17.04.2014, zapsala Helena Moudrá

Setkání rodáků a občanů obce Petrovice se uskuteční v sobotu 6. září 2014. Prvotní informace k připravované akci jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejněno 25.02.2014, zapsala Helena Moudrá

 

Syndikovat obsah