Splnění povinnosti dle zák. č. 159/2006 Sb.

Dle zákona č. 159/2006 Sb., předkládají starosta a místostarosta obce Čestné prohlášení týkající se nabytí majetku, příjmů, darů a závazcích a to v termínu do 30.6. následujícího roku.
Občanům jsou tyto prohlášení k nahlédnutí na základě žádosti - viz příloha.
Úplné znění zákona č. 159/2006 Sb. je k dispozici např. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-159.
Zveřejněno 12.7.2017, zapsala Helena Moudrá

PřílohaVelikost
Žádost-střet zájmů.doc31 KB
Share this