Kronika

Kronika

Na 11. zasedání zastupitelstva obce Petrovice byl projednán a schválen zápis událostí roku 2014 do kroniky obce Petrovice.
Text zápisu je zveřejněn v příloze informace.
Zveřejněno 12.01.2016, zapsala Helena Moudrá

Na 25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 26. září 2014 byly projednávány a schvalovány pamětní zápisy do kroniky obce Petrovice.
Zpracovány byly návrhy kompletních zápisů událostí let 2012 a 2013 a doplnění retrospektivního zápisu roku 2006, který se týkal počasí v zimním období 2005/2006.
Zápisy jsou zveřejněny v přílohách.
Zveřejněno 1.10.2014, zapsala Helena Moudrá

V některých letech nebyla kronika obce vedena a mnoho událostí v obci tak zůstane už navždy zapomenuto. Svoji historii má i každá nemovitost v obci. Ve většině případů projdou stavby nespočtem oprav a rekonstrukcí realizovaných postupně několika generacemi. V některých případech se dá ještě ze starých dokumentů dohledat něco ze "života" budov. Je tomu tak i v případě kulturního domu v Petrovicích.

Dne 20.09.2012 zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání schválilo text zápisu událostí roku 2011 do kroniky obce Petrovice. Zápis je zveřejněn v příloze.

Zveřejněno 21.09.2012, Helena Moudrá 

Upozorňujeme zájemce o historii obce, že všechny dostupné zápisy kronik obce jsou zveřejněny prostřednictvím odkazu v naší nabídce menu: Staré stránky - Historie - Kronika viz. http://stare.petroviceutrebice.cz/?q=taxonomy_menu/3/24

Zveřejněno 27.06.2012, Helena Moudrá

V kronice obce Petrovice chybí zápisy události některých let, kdy obec neměla osobu s funkcí kronikáře. Některé skutečnosti lze spolehlivě a přesně dohledat z materiálů uložených v archívu Obecního úřadu Petrovice a i v pozdějších letech zpracovat dodatečný tzv. retrospektivní zápis do kroniky.    

Na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 27.10.2011 byl schválen zápis do kroniky obce událostí za rok 2010.

Zápis je zveřejněn v příloze informace.

Události předchozích let lze nalézt prostřednictvím odkazu v nabídce v levé části - Staré stránky a po otevření těchto internetových stránek v části Historie, kronika.

Syndikovat obsah