Charita

Charita

Občanské sdružení Diakonie Broumov i v letošním roce vždy poslední sobotu v měsíci v buňce u sběrného dvora v Okříškách sbírá: letní a zimní oblečení dámské, pánské a dětské (může být i poškozené), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,látky (minimálně 1m2), knihy, plyšové hračky, spací pytle, péřové přikrývky a polštáře, vlněné deky, larisy, kožené nepoškozené věci (kabelky, pásky, bundy), boty (pouze nové).

Postní almužna 2017

Oblastní charita Třebíč informuje o konání Postní almužny 2017.
Více informací o této dobročinné akci a možnosti získání skládací papírové schránky je zveřejněno zde: http://trebic.charita.cz/sbirky/postni-almuzna/postni-almuzna-2017/.
Zveřejněno 1.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Tříkrálová sbírka 2017 Charity České republiky byla sečtena. Výsledky Oblastní charity Třebíč jsou zveřejněny v přiložené tiskové zprávě.
Veškeré informace o Tříkrálové sbírce a o činnosti Oblastní charity Třebíč naleznete na www.trebic.charita.cz.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Obec Petrovice se za pomoci místní mateřské školy, jejíž děti se staly v minulém týdnu koledníky, zapojila do Tříkrálové sbírky 2017, kterou tradičně pořádá Charita Česká republika.
Dne 17.1.2017 byla pokladnička v obci rozpečetěna. Výnos sbírky v obci činí 4.161,-- Kč. Více informací o celkových výsledcích sbírky http://www.charita.cz/ a http://dchb.charita.cz/.
Zveřejněno 18.1.2017, zapsala Helena Moudrá

Oblastní charita Třebíč pořádá ve dnech 3. - 9. října 2016 "Týden sociálních služeb 2016". V těchto dnech se v jednotlivých zařízeních konají dny otevřených dveří. Více o akci http://trebic.charita.cz/clanky/tyden-socialnich-sluzeb-2016/.
Všichni zájemci o seznámení se s činností organizace jsou zváni.
Dne 6. října 2016 se také uskuteční celorepubliková akce "Koláč pro hospic". Více o akci http://trebic.charita.cz/clanky/kolac-pro-hospic-2016/.
Zveřejněno 3.10.2016, zapsala Helena Moudrá

Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje i v letošním roce humanitární sbírku, při které vybírá:
- letní a zimní oblečení dámské, pánské a dětské (může být i poškozené),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1m2),
- knihy, plyšové hračky, spací pytle,
- péřové přikrývky a polštáře, vlněné deky, larisy,
- kožené nepoškozené věci (kabelky, pásky, bundy),
- boty pouze nové.

V pondělí 18. ledna 2016 byla na Obecním úřadě Petrovice pracovnicí Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč, Mgr. Pavlínou Kovářovou, rozpečetěna pokladnička Tříkrálové sbírky 2016 konané v obci.
V pokladničce byla částka 1.546,-- Kč. Všem dárcům patří poděkování.
Zveřejněno 18.01.2016, zapsala Helena Moudrá

I v letošním roce se obec Petrovice ve spolupráci s Mateřskou školou Petrovice zapojila do Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč.
Sbírka probíhá ve dnech 1. - 14. ledna 2016. Zapečetěná pokladnička je umístěna na Obecním úřadě Petrovice. Koledníci - děti z místní mateřské školy pod vedením pedagogických pracovnic se do ulic obce vydají v druhém týdnu probíhající sbírky.
Finanční dar můžete rovněž poukázat bezhotovostním bankovním převodem nebo složenkou na sbírkový účet u České spořitelny: 66008822/0800, variabilní symbol 777.

Zpravodaj Oblastní charity Třebíč, kterým Vás tato organizace informuje o své činnosti je zveřejněn v příloze. Najdete v něm ohlédnutí za uplynulými měsíci i plány k další činnosti.
Zveřejněno 15.12.2015, zapsala Helena Moudrá

Zpravodaj Oblastní charity Třebíč č. 2/2015 o činnosti organizace je zveřejněn v příloze informace.
Zveřejněno 14.09.2015, zapsala Helena Moudrá

Syndikovat obsah