Nejnovější aktuality

MAS Podhorácko - dotační výzvy, pozvánky na semináře

MAS Podhorácko zveřejnilo výzvy o dotace z Integrovaného regionálního programu (IROP) a to:
výzva č.1 - Různorodá a bezpečná doprava na Podhorácku (aktivity Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava)
výzva č.2 - Komunitní centra - místa života (aktivita Rozvoj komunitních center)
výzva č.3 - Zázemí sociálních podniků (aktivita Sociální podnikání)
Na následujících odkazech naleznete bližší informace:
http://www.podhoracko.eu/1-vyzva-ruznoroda-a-nbsp-bezpecna-doprava-na-po...
http://www.podhoracko.eu/2-vyzva-komunitni-centra-mista-zivota/ms-2985/p...
http://www.podhoracko.eu/3-vyzva-zazemi-socialnich-podniku/ms-2986/p1=2986.
V příloze jsou zveřejněny pozvánky pro případné žadatele o dotace na semináře k jednotlivým výzvám.
Zveřejněno 8.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech 15. a 16. listopadu 2017.
Pro akutní případy zastupuje MUDr. Tomáš Filkuka.
Zveřejněno 8.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Pozvánka MAS Podhorácko

MAS Podhorácko oznamuje konání pléna společnosti, které se koná 23.11.2017 v 16.00 hodin v jídelně ZŠ Okříšky a je veřejné.
Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 8.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Pozvanka na plénum 23.11.2017.pdf

Opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb v lesích

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, č.j. 66595/2017-MZE-16212, spis. zn.: ST15092/2012-16212, ze dne 7.11.2017, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31.03.2018.
Zveřejněno 7.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Pozvánky do Penzionu a restaurace Na Pilce

V restauraci Na Pilce se v tonto týdnu konají tyto akce:
v úterý 7.11.2017 degustace kávy, od 8.11. do 11.11.2017 Svatomartinské hody. Více informací: http://www.penzion-napilce.cz/.
Zveřejněno 7.11.2017, zapsala Helena Moudrá

DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs: Valná hromada

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs se uskuteční 28.11.2017 v 15.00 hodin v Jihlavě v refektáři Hotelu Gustav Mahler.
Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.
Zasedání je veřejné. Obec Petrovice v DSO zastupuje místostarosta obce.
Zveřejněno 7.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Pozvánka VH 28.11.2017.doc

DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs: návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2018 je zveřejněn v příloze.
Návrh rozpočtu bude projednán na valné hromadě DSO, která se uskuteční 28.11.2017.
Dle § 39 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb. svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.
Zveřejněno 6.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: návrh rozpočtu 2018.xlsx

Oznámení praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje:
1. Dne 8. listopadu 2017 bude ordinace v Okříškách otevřena pouze v době od 13:00 do 15.00 hodin. Ordinace v Přibyslavicích bude uzavřena.
2. Z důvodu čerpání dovolené bude ordinace uzavřena ve dnech 9. a 10. listopadu 2017.
Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková.
3. Informace týkající se očkování proti chřipce jsou zveřejněny zde:
http://www.mudrfilkuka.cz/aktuality.php?akid=132
Zveřejněno 1.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Svatomartinské slavnosti 11.11.2017 - Třebíč, Jihlava

Svatomartinské slavnosti 11.11.2017 se v Třebíči konají na Karlově náměstí a v kostele Sv. Martina.
V Jihlavě se slavnosti konají již tradičně na Masarykově náměstí.
Program oslav v uvedených městech je zveřejněn v příloze informace.
Zveřejněno 30.10.2017, zapsala Helena Moudrá

Stomatologická pohotovost v měsíci listopadu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci listopadu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.
Zveřejněno 30.10.2017, zapsala Helena Moudrá