Nejnovější aktuality

Informace Finanční správy České republiky

V přílohách jsou zveřejněny informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí v roce 2017.
Zveřejněno 24.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: MF-inf10_10_4AK.pdf, MF-Inf15_8.pdf

Květnové akce v obci

Tradiční akce u příležitosti oslav svátku sv. Gotharda, který byl vyobrazen v pečetním poli pečetidla obce Petrovice v r. 1684 a je považován za patrona obce, a u příležitosti Dne vítězství a připomenutí si tragických událostí v obci v květnu 1945,
v pátek 5. května 2017 obec Petrovice pořádá:
v 18.00 hodin mši svatou u kapličky v obci, kterou bude sloužit farář P. Jacek Kruczek,
v 19.00 hodin vzpomínkový akt u památníku padlým ve 2. světové válce.
Zveme občany na tyto akce.
Zveřejněno 21.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Květen 2017.pdf

Pouť hasičů v Přibyslavicích

Pouť hasičů spojená s oslavou svátku sv. Floriána, patrona hasičů, se v Přibyslavicích uskuteční v neděli 7. května 2017.
Sraz všech hasičů před hasičskou zbrojnicí v Přibyslavicích je v 9.30 hodin.
V 9.45 hodin slavnostní pochod hasičů za doprovodu hudby ke kostelu,
v 10.00 hodin mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích.
Zveřejněno 21.4.2017, zapsala Helena Moudrá.

Soubor ke stažení: Pouť hasičů 2017.doc

Přibyslavické poutě

Jarní pouť v Přibyslavicích, zahrnující sobotní a nedělní bohoslužby, se koná v letošním roce ve dnech 3. - 4. června 2017. Hlavní pouť připadne na dny 2. a 3. září 2017.
Více informací je zveřejněno: http://rkfpribyslavice.webnode.cz/kalendar/.
Zveřejněno 21.04.2017, zapsala Helena Moudrá

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, Jihlava, č.j.: 833209/17/2900-11460-304013, týkající se zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2017.
Zveřejněno 21.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Prodej stromků, keřů a dalších rostlin

V sobotu 22.4.2017 soukromý zemědělec Hana Ludesová z Třebíče nabídne svoje výpěstky. Prodej proběhne v 15.00 hodin až 15.15 hodin na obvyklém místě tj. na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí.
Nabízí ovocné stromky a dřeviny, keře: jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, ryngle, broskve, nektarinky, meruňkošvestky, rybíz, maliny, indiánské borůvky, rakytník řešetlákový, kustovnici čínskou, muchovník, šišák bajkalský, klanoprašku čínskou, jeřáb a také velkokvěté růže.
Zveřejněno 20.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Velikonoční prodej ryb

Velikonoční prodej ryb ve dnech 12. a 13. dubna 2017 oznamuje pan František Zimola, Petrovice č.p. 127. V nabídce je amur a kapr.
Zveřejněno 11.04.2017, zapsala Helena Moudrá

Čistá Vysočina 2017

Již IX. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje vyhlásil Kraj Vysočina. Do akce "Čistá Vysočina" se obec Petrovice zapojí v pátek 21. dubna 2017. Sraz účastníků akce je u budovy Obecního úřadu Petrovice v 16.00 hodin.
K zapojení se do akce zveme všechny občany, kterým není lhostejný nepořádek v okolí silnic na území naší obce. Více informací je zveřejněno v přílohách.
Zveřejněno 10.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Hospodaření členských DSO

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí pro komunální služby je zveřejněn v příloze a na internetových stránkách svazku http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/, kde jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku obcí, které byly projednány a schváleny na jednání Valné hromady dne 23.3.2017.
Schválený závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs je zveřejněný na webových stránkách http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/cs/dokumenty-dso a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle svazku. Závěrečný účet svazku byl projednán a schválen na jednání Valné hromady dne 20.4.2017.
Na internetových stránkách DSO jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku.
Zveřejněno 10.04.2017, zapsala Helena Moudrá
Zveřejněno 02.05.2017, zapsala Helena Moudrá

Informace Penzionu a restaurace Na Pilce

Penzion a restaurace Na Pilce, Petrovice č.p. 151, oznamuje, že ve středu a v tzv. Zelený čtvrtek 12. a 13. dubna 2017 je v nabídce speciální zelené pivo.
Současně upozorňuje, že od pátku 14. dubna do pondělí 17. dubna 2017 včetně bude restaurace uzavřena.
Více informací http://www.penzion-napilce.cz/.
Zveřejněno 10.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: zelene.pivo-tisk-rast.pdf