Nejnovější aktuality

Posuzování vlivů na ŽP - stavby silnic na území obce

Dne 30.1.2017 bylo na úředních deskách Kraje Vysočina a obce Petrovice zveřejněno
zahájení zjišťovacího řízení k záměrům staveb silnic Kraje Vysočina, které se v podstatné míře dotýkají území obce Petrovice.
Vyjádření obce Petrovice odeslaná v zákonném termínu zveřejňujeme v příloze.
Zveřejněno 16.03.2017, zapsala Helena Moudrá

Informace praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené ve dnech 14. - 20. března 2017.
Akutní případy v těchto dnech ošetří praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková ve svých ordinacích v Okříškách (tel.: 568 870 102) a Přibyslavicích (tel.: 568 894 220).
Zveřejněno 13.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Uzavření prodejny smíšeného zboží v obci

Prodejna smíšeného zboží v obci bude v úterý 14. března 2017 uzavřena.
Zveřejněno 8.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka zaměstnání v Zemědělském družstvu Okříšky

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo, přijme do pracovního poměru řidiče nákladního automobilu, traktoru. Místem výkonu práce je středisko Petrovice a obvod družstva.
Podmínkou je vlastnictví řidičského průkazu CE, T a profesní průkaz řidiče.
Výhodou je praxe v řízení nákladního automobilu.
Kontaktní osoba družstva - p. Uher, tel.: 725 518 987.
Zveřejněno 8.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Zahájení jarní turistické sezóny na Vysočině

Zahájení jarní turistické sezóny na Vysočině se koná v sobotu 18.3.2017 v Třebíči.
Pořadatelem je KČT, odbor Třebíč, ve spolupráci s KČT oblast Vysočina. Akce se koná pod záštitou starosty města Třebíče Ing. Pavla Janaty.
Cíl pochodu je ve sportovním areálu v obci Petrovice, kde zajištění a spolupráci na akci zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
Více o akci a trasách vč. propozic je zveřejněno http://www.kct.cz/cms/turisticka-akce?xid=12020.
Zveřejněno 7. 3. 2017, zapsala Helena Moudrá

Informace pro motoristy

V příloze jsou zveřejněny informace Městského úřadu Třebíč, odboru správních činností, pro motoristy - vlastníky vozidle týkající se možnosti dočasného vyřazení motorového vozidla z provozu tzv. depozit.
Zveřejněno 7.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Hasičská veselice

Hasičská veselice, tradiční akce pořádaná Sborem dobrovolných hasičů Petrovice, se koná v sobotu 11. března 2017 v kulturním domě v Petrovicích. Začátek akce je ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina TEATR.
Zveřejněno 6.3.2017, aktualizováno 9.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Upozornění VAS, a.s., divize Třebíč

Vodárenská akciová společnost a.s., Brno, divize Třebíč, upozorňuje občany obce, že v obci dochází k úniku pitné vody z vodovodního řadu a žádá občany o pomoc, která spočívá v prověření svých vodovodních přípojek, kontrole sklepních prostor nemovitostí, zda zde nedochází k průtoku vody, popř. sledování změny tlaku při odběru vody.
Případné zjištěné poznatky je třeba hlásit vodárenskému dispečinku - tel.: 568846253, 603804288, e-mail: dispecink@vastr.cz. Na dispečinku je nepřetržitá služba 24 hodin denně.
Zveřejněno 2.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Závada na vodovodním řadu byla opravena 6.3.2017.
Aktualizováno 8.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Postní almužna 2017

Oblastní charita Třebíč informuje o konání Postní almužny 2017.
Více informací o této dobročinné akci a možnosti získání skládací papírové schránky je zveřejněno zde: http://trebic.charita.cz/sbirky/postni-almuzna/postni-almuzna-2017/.
Zveřejněno 1.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

V přílohách jsou zveřejněny materiály týkající se hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs v roce 2016 - závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejněno 24.2.2017, zapsala Helena Moudrá