Nejnovější aktuality

Zákon č. 65/2017 Sb. - tzv. "protikuřácký zákon"

Dne 31.5.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tzv. "protikuřácký zákon", jehož hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami (z tabákových výrobků a alkoholu) s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.
Zákon rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, stanoví další povinnosti pro provozovatele restaurací a podobných zařízení, pro pořadatele sportovních a kulturních akcí, které vedou k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži.
Základní informace k zákonu získáte např.: https://www.koureni-zabiji.cz/article/blog/30.-kvetna-2017-den-poslednih....
Celý text zákona je zveřejněn např.: https://zakonyprolidi.cz/cs/2017-65/zneni-20170531.
Více informací k zákonu získáte např. na http://www.mzcr.cz/dokumenty/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveh....
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Podmínky ohlášení prodeje lihovin

Celní úřad pro Kraj Vysočina upozorňuje, že dne 31.5.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 65/2017 Sb., který upravuje podmínky ohlášení prodeje lihovin. Zejména zdůrazňuje změnu doby ohlášení prodeje lihovin, a to ze 3 na 5 pracovních dnů před uskutečněním akce spojené s prodejem lihovin.
Tiskopis Oznámení příležitostného prodeje alkoholických nápojů je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Osvědčení o úspoře emisí

Dle celkového výsledku za rok 2016 bylo v obci vytříděno 17,507 tun odpadu. Tříděním odpadů v roce 2016 jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: emise CO2ekv. 18,972 tun, úspora energie 520 015 MJ.
Všem, kteří odpady v domácnostech třídí a nejsou lhostejní k životnímu prostředí, patří poděkování.
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Výsledek 2016.pdf

Oznámení zubní lékařky MUDr. Ivany Vlkové

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené od 12.6.2017 do 16.6.2017.
V těchto dnech akutní případy ošetří MUDr. Cafourek, Třebíč, poliklinika ul. Vltavínská, od 8.00 do 12.00 hodin, tel.: 568 843 787.
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Veřejná cvičební hodina oddílu sportovní gymnastiky

TJ SOKOL Přibyslavice - oddíl sportovní gymnastiky pořádá veřejnou cvičební hodinu, která se koná ve čtvrtek 8.6.2017 od 17.00 hodin v tělocvičně základní školy v Přibyslavicích.
Zveřejněno 5.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: veřejná plakat2017.pdf

Očkování psů proti vzteklině

Veterinární služba oznamuje, že v pátek 2. června 2017 v době od 18.00 do 19.00 hodin proběhne v obci Petrovice, na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí, očkování psů proti vzteklině.
Očkují se všichni psi od 3 měsíců stáří. Cena očkování je 100,-- Kč.
Chovatelé si mohou nechat naočkovat psy proti psinkovému komplexu a vzteklině současně. Cena za toto očkování je 250,-- Kč.
Zveřejněno 31.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Stomatologická pohotovost v měsíci červnu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci červnu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.
Zveřejněno 25.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení o ukončení činnosti ZUNO BANK v ČR

V příloze zveřejňujeme informace o ukončení činnosti ZUNO BANK v České republice a o jejím právním nástupci, kterým bude ode dne 2.6.2017 Raiffeisenbank.
Zveřejněno 25.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Uzavření knihovny v obci

Místní lidová knihovna v obci bude v úterý dne 16. května 2017 uzavřena.
Zveřejněno 15.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Rodinný den 3.6.2017

Nohejbalový spolek a obec Petrovice pořádají 2. RODINNÝ DEN.
Akce se koná v sobotu 3. června 2017 ve sportovním areálu Petrovice.
Program: zahájení ve 14:00 hodin, od 15:00 hodin vystoupení skupiny historického šermu "Grál", od 18:00 hodin k poslechu a tanci hraje skupina Lubošou.
V průběhu akce možnost projížďky na koni, skákací hrad, malování na obličej.
Je zajištěn sortiment bohatého občerstvení.
Na akce nebude vybíráno vstupné.
Pořadatelé srdečně zvou všechny děti, rodiče, prarodiče a další občany.
Zveřejněno 15.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Rodinný den.pdf