Nejnovější aktuality

Projekt Obec Občanům

Obec Petrovice se zapojila do celorepublikového projektu Obec Občanům.
V první fázi tohoto projektu proběhne energetická soutěž na dodávky elektřiny a plynu pro občany. Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group.
Do projektu se lze zapojit od 1.2. do 31.12.2017. Koordinátor projektu bude přítomen na Obecním úřadě Petrovice ve dnech 5.4.2017 a 19.4.2017 vždy v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Platnost uzavřených smluv je dva roky.
Více informací o projektu příloha informace a odkaz http://www.obecobcanum.cz/zapojena.php?obec=3782&kam_id=
Zveřejněno 31.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Upozornění Technických služeb Okříšky, s.r.o.

Technické služby Okříšky, s.r.o., informují o změnách v prodeji písku a drtí o víkendu. Pokud by někdo potřeboval v sobotu koupit písek či drť a zajišťuje si sám dopravu, musí se v týdnu zastavit na úřadu u paní Velcové, kde zaplatí předem a na základě dokladu si potom v sobotu může materiál vyzvednout – podrobně zde: http://www.okrisky.cz/elektronicka-evidence-trzeb-se-tyka-i-technickych-....
Zveřejněno 31.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Stomatologická pohotovost v měsíci dubnu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci dubnu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.
Zveřejněno 30.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Rybí speciality Na Pilce

V sobotu 1.4.2017 od 11.00 hodin budou v restauraci Na Pilce připraveny rybí speciality - rybí polévka, kapří řízek bez kosti, kapří hranolky, pstruh na grilu, uzený pstruh, tolstolobik.
Více informací o penzionu a restauraci: http://www.penzion-napilce.cz/.
Zveřejněno 30.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: 1.4.2017.pdf

Omezení provozu na silnici Okříšky - Přibyslavice

Upozorňujeme na omezení provozu na silnici III/40510 mezi městysem Okříšky a obcí Přibyslavice v délce 30 m za účelem provádění sanace svahu silničního tělesa a rekonstrukce opěrné zdi v období od 7:00 hod. dne 3.4.2017 do 20:00 hod. dne 7.4.2017.
http://www.pribyslavice.cz/omezeni-provozu-silnice-pribyslavice-okrisky/...
Zveřejněno 28.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2016

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
Závěrečný účet obce Petrovice bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.
Návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření, která tvoří přílohu č 1, jsou zveřejněny v příloze.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva - § 17 zák. č. 250/2000 Sb.
Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno vyjádřením Zastupitelstva obce Petrovice dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., které souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, dne 20.04.2017.
Aktualizováno 27.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Hospodaření Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, k 31.12.2016

Hospodaření vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, za rok 2016, tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu obce Petrovice.
Účetní výkazy organizace sestavené k 31.12.2016 jsou zveřejněny v přílohách.
Hospodaření organizace bude projednáváno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.
Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.4.2017 schválilo účetní závěrku organizace, které tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavené k 31.12.2016.
Aktualizováno 27.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Příloha.pdf, Rozvaha.pdf, Výkaz.pdf

Pozvánka do knihovny v Okříškách

Knihovna Okříšky srdečně zve na besedu s promítáním fotek na téma "Černobyl 31 let po havárii jaderné elektrárny".
Beseda se koná v úterý 28. března 2017 v 18.00 hodin v prostorách knihovny v Okříškách. Knihovna se nachází v budově Základní školy v Okříškách. Přístupná je samostatným vstupem z ulice Masarykova.
Více informací o besedě je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 23.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: čERNOBYL1.pdf

Prodej stromků, keřů a dalších rostlin v obci

Firma JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves, bude v pondělí dne 27. března 2017 v čase od 12.30 do 13.00 hodin na prostranství pod kaplí v obci prodávat stromky a keře k jarní výsadbě a další rostliny.
Zveřejněno 23.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017

Podle § 28a zák. č. 250/2000 Sb. zveřejňujeme rozpočet Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, na rok 2017, týkající se provozních příjmů a výdajů.
Součástí zveřejněného rozpočtu nejsou náklady na mzdové prostředky zaměstnanců (platy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, apod.), které jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina a závazné ukazatele organizace obdrží.
Zveřejněno 22.03.2017, aktualizováno 02.05.2017, zapsala Helena Moudrá