Nejnovější aktuality

Rozpočtová opatření obce - rok 2017

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejňována rozpočtová opatření (změny rozpočtu) obce Petrovice po jejich schválení zastupitelstvem obce popř. předsedou finančního výboru.
Zveřejněno 23.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 30.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 28.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Střednědobý výhled rozpočtu obce

Na svém zasedání dne 29.12.2016 Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce Petrovice na období 1.1.2018 - 31.12.2020.
Zák. č. 24/2017 Sb. novelizoval zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti bylo na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16.2.2017 projednáno, že tento rozpočtový výhled je střednědobým výhledem rozpočtu dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb.
Zveřejněno 22.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Dětský karneval v obci

Tradiční dětský karneval se koná v kulturním domě v Petrovicích v sobotu 4. března 2017 od 14.00 hodin. Účinkujícími je divadelní spolek AMPULKA z Třebíče.
Pořadatelé srdečně zvou nejen všechny děti, ale také všechny dospělé.
Zveřejněno 20.02.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: dětský karneval.doc

Stomatologická pohotovost v měsíci březnu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci březnu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/
Zveřejněno 16.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016

Finanční úřad pro Kraj Vysočina informuje o termínech podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 v přiložené tiskové zprávě.
Zveřejněno 12.02.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka prodejny Hospodářských potřeb Okříšky

Hospodářské potřeby Okříšky přijímají objednávky na sadbové brambory cena cca 12,-- Kč/kg: velmi rané (Adora, Colette, Colomba), rané (Secura, Dali, Balerína), polorané (Adéla, Rafaela, Laura).
Nabízí k prodeji: brambory konzumní (7,-- Kč/kg), jablka: Braeburn, Idared, Jonagold, Melodie, Rozela, Šampion (18,-- Kč/kg), Golden Delicious (16,-- Kč/kg), cibuli sazečku (různé druhy od 28,-- Kč), substrát na výsev a množení (39,-- Kč), semena zeleniny, bylinek, květin (od 6,-- Kč), substrát žampionů a hlívy (od 120,-- Kč).
Kontakty do prodejny: e-mail: okrisky@hospodarskepotreby.com, tel.: 731 557 667.
Po dobu rekonstrukce prodejny je prodej přesunut do stavebnin firmy K-STAV.
Otevírací doba je od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2017 – 2021 byl schválen
dne 20. prosince 2016 usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0641/08/2016/ZK.
Plán dopravní obslužnosti zpracovalo Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Plán dopravní obslužnosti území pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup - http://www.kr-vysocina.cz/dopravni-plan-2017-2021/d-4077621/p1=10753.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017

Tříkrálová sbírka 2017 Charity České republiky byla sečtena. Výsledky Oblastní charity Třebíč jsou zveřejněny v přiložené tiskové zprávě.
Veškeré informace o Tříkrálové sbírce a o činnosti Oblastní charity Třebíč naleznete na www.trebic.charita.cz.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Měření cévního věku

Lékárna v Okříškách nabízí v týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2017 měření cévního věku. Vyšetření je zcela bezbolestné a poskytne kromě skutečného věku vašich cév i další parametry jako je krevní tlak nebo tepová frekvence.
Samozřejmostí je spolehlivá interpretace výsledků lékárníky a případná doporučení, jak omezit stárnutí cév. Vyšetření trvá jen několik minut. Je určeno komukoliv nad 18 let a to i v případě, že neužívá žádné léky a cítí se zdráv.
V případě zájmu se můžete objednávat na tel. čísle 568 841 177 nebo v lékárně osobně. Měření je prováděno zdarma. Pracovníci lékárny se těší na Vaši návštěvu.
Za Lékárnu U Černíků Jana Heřmanová.
Zveřejněno 6.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka prodejny COOP HB v obci

Prodejna COOP HB v obci nabízí:
ve dnech 6.-8. února 2017 cibuli za cenu 7,90 Kč/kg
ve dnech 13.-15. února 2017 jablka červená více druhů za cenu 14,90 Kč/kg.
Větší množství je možné objednat - tel. 568870146.
Zveřejněno 6.2.2017, zapsala Helena Moudrá