Nejnovější aktuality

Organizace školního roku 2017/2018

V příloze zveřejňujeme Organizaci školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích, vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/skolrok_2017_18/Organizace_skolniho_....
Zveřejněno 29.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené ve dnech 4.9.2017 - 8.9.2017. Pro akutní případy zastupuje praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka.
Zveřejněno 28.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Podání žádosti o vydání OP a CP

Žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu lze nyní podávat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Prahy 1 - 22.
Novelizací zákona již není podání žádosti o vystavení těchto dokladů a vyzvednutí vyhotoveného dokladu podmíněno příslušností k úřadu s rozšířenou působností dle trvalého pobytu občana.
Více informací je zveřejněno v přiloženém letáku a podrobné informace získáte na webových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx.
Zveřejněno 21.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Kola pro Afriku

ESKO-T s.r.o., Třebíč, informuje, že na sběrném dvoře Na Klinkách v Třebíči probíhá charitativní sběr kol, které budou doručeny dětem do Gambie a usnadní jim cestu ke vzdělání. Pomoc je snadná - nepotřebné kolo odevzdejte v provozní době na uvedeném sběrném dvoře.
Provozní doba: pondělí - sobota 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin.
Zveřejněno 21.08.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: 911800464.jpg

Oznámení praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené ve dnech 28.8.2017 - 1.9.2017. Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.
Zveřejněno 21.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Pozvánka - noční soutěž v požárním sportu

Noční soutěž v požárním sportu - požárních útocích, O putovní pohár SDH Petrovice, se koná ve sportovním areálu v obci Petrovice v sobotu dne 26. srpna 2017. Příjezd družstev je do 20.30 hodin, zahájení soutěže v 21.00 hodin.
Doprovodný program zajistí hudební skupina Nová kůže od 20.00 hodin.
Na akci není vybíráno vstupné.
Zveřejněno 16.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: pozvánka-noční.png

Přerušení dodávky elektrické energie 25.08.2017

E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Petrovice dne 25.08.2017 od 07:30 do 12:30 hodin.
Vypnutá oblast: od Okříšek, k.ú. Nové Petrovice, směr kaplička v obci Petrovice - k nemovitosti č.p. 10.
Zveřejněno 16.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Změna otevírací doby v lékárně Okříšky

Lékárna Okříšky oznamuje změnu otevírací doby v lékárně v Okříškách v následujících termínech:

16.8. – 18.8. 7:30 – 12:00 hodin

21.8. – 25.8. 7:30 – 11:45 hodin

Zveřejněno 16.8.2017, zapsal Zdeněk Jeřábek

Uzavření Obecního úřadu Petrovice

Z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Petrovice uzavřen ve dnech 7. - 18. srpna 2017.
Uzavření kanceláře se netýká úředních hodin statutárních zástupců obce vždy v pondělí večer v době od 19.00 do 20.00 hodin.
Zveřejněno 4.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka - prodejna barev a laků ROFLEX CZ s.r.o.

V příloze je zveřejněn informační leták prodejny barev a laků ROFLEX CZ s.r.o., která se nachází v budově bývalého kina v Rokytnici nad Rokytnou, č.p. 151.
Zveřejněno 4.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Nabídka - prodejna Roflex.pdf