Nejnovější aktuality

Stomatologická pohotovost v měsíci květnu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci květnu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.
Zveřejněno 25.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Čarodějnický program dne 30.04.2017

Čarodějnický program dne 30.4.2017 od 15.00 hodin je připraven v restauraci a penzionu Na Pilce. Pod pedagogickým dozorem si mohou děti vyrobit čarodějnice, připraveno je opékání prasete, dětská diskotéka a mnoho další zábavy.
Večerní program připravil Sbor dobrovolných hasičů ve sportovním areálu. Vatra bude zapálena ve 20.30 hodin. Posezení bude připraveno u malého ohně, kde si lze opéct vlastní špekáčky.
Zveřejněno 24.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: carodejnice-letak.pdf

Informace Finanční správy České republiky

V přílohách jsou zveřejněny informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí v roce 2017.
Zveřejněno 24.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: MF-Inf15_8.pdf, MF-inf10_10_4AK.pdf

Květnové akce v obci

Tradiční akce u příležitosti oslav svátku sv. Gotharda, který byl vyobrazen v pečetním poli pečetidla obce Petrovice v r. 1684 a je považován za patrona obce, a u příležitosti Dne vítězství a připomenutí si tragických událostí v obci v květnu 1945,
v pátek 5. května 2017 obec Petrovice pořádá:
v 18.00 hodin mši svatou u kapličky v obci, kterou bude sloužit farář P. Jacek Kruczek,
v 19.00 hodin vzpomínkový akt u památníku padlým ve 2. světové válce.
Zveme občany na tyto akce.
Zveřejněno 21.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Květen 2017.pdf

Pouť hasičů v Přibyslavicích

Pouť hasičů spojená s oslavou svátku sv. Floriána, patrona hasičů, se v Přibyslavicích uskuteční v neděli 7. května 2017.
Sraz všech hasičů před hasičskou zbrojnicí v Přibyslavicích je v 9.30 hodin.
V 9.45 hodin slavnostní pochod hasičů za doprovodu hudby ke kostelu,
v 10.00 hodin mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích.
Zveřejněno 21.4.2017, zapsala Helena Moudrá.

Soubor ke stažení: Pouť hasičů 2017.doc

Přibyslavické poutě

Jarní pouť v Přibyslavicích, zahrnující sobotní a nedělní bohoslužby, se koná v letošním roce ve dnech 3. - 4. června 2017. Hlavní pouť připadne na dny 2. a 3. září 2017.
Více informací je zveřejněno: http://rkfpribyslavice.webnode.cz/kalendar/.
Zveřejněno 21.04.2017, zapsala Helena Moudrá

Prodej stromků, keřů a dalších rostlin

V sobotu 22.4.2017 soukromý zemědělec Hana Ludesová z Třebíče nabídne svoje výpěstky. Prodej proběhne v 15.00 hodin až 15.15 hodin na obvyklém místě tj. na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí.
Nabízí ovocné stromky a dřeviny, keře: jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, ryngle, broskve, nektarinky, meruňkošvestky, rybíz, maliny, indiánské borůvky, rakytník řešetlákový, kustovnici čínskou, muchovník, šišák bajkalský, klanoprašku čínskou, jeřáb a také velkokvěté růže.
Zveřejněno 20.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Velikonoční prodej ryb

Velikonoční prodej ryb ve dnech 12. a 13. dubna 2017 oznamuje pan František Zimola, Petrovice č.p. 127. V nabídce je amur a kapr.
Zveřejněno 11.04.2017, zapsala Helena Moudrá

Čistá Vysočina 2017

Již IX. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje vyhlásil Kraj Vysočina. Do akce "Čistá Vysočina" se obec Petrovice zapojí v pátek 21. dubna 2017. Sraz účastníků akce je u budovy Obecního úřadu Petrovice v 16.00 hodin.
K zapojení se do akce zveme všechny občany, kterým není lhostejný nepořádek v okolí silnic na území naší obce. Více informací je zveřejněno v přílohách.
Zveřejněno 10.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Hospodaření členských DSO

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí pro komunální služby je zveřejněn v příloze a na internetových stránkách svazku http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/, kde jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku obcí, které byly projednány a schváleny na jednání Valné hromady dne 23.3.2017.
Schválený závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs je zveřejněný na webových stránkách http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/cs/dokumenty-dso a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle svazku. Závěrečný účet svazku byl projednán a schválen na jednání Valné hromady dne 20.4.2017.
Na internetových stránkách DSO jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku.
Zveřejněno 10.04.2017, zapsala Helena Moudrá
Zveřejněno 02.05.2017, zapsala Helena Moudrá