Nejnovější aktuality

Nabídka zaměstnání v Zemědělském družstvu Okříšky

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo, přijme do pracovního poměru řidiče nákladního automobilu, traktoru. Místem výkonu práce je středisko Petrovice a obvod družstva.
Podmínkou je vlastnictví řidičského průkazu CE, T a profesní průkaz řidiče.
Výhodou je praxe v řízení nákladního automobilu.
Kontaktní osoba družstva - p. Uher, tel.: 725 518 987.
Zveřejněno 8.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Zahájení jarní turistické sezóny na Vysočině

Zahájení jarní turistické sezóny na Vysočině se koná v sobotu 18.3.2017 v Třebíči.
Pořadatelem je KČT, odbor Třebíč, ve spolupráci s KČT oblast Vysočina. Akce se koná pod záštitou starosty města Třebíče Ing. Pavla Janaty.
Cíl pochodu je ve sportovním areálu v obci Petrovice, kde zajištění a spolupráci na akci zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
Více o akci a trasách vč. propozic je zveřejněno http://www.kct.cz/cms/turisticka-akce?xid=12020.
Zveřejněno 7. 3. 2017, zapsala Helena Moudrá

Informace pro motoristy

V příloze jsou zveřejněny informace Městského úřadu Třebíč, odboru správních činností, pro motoristy - vlastníky vozidle týkající se možnosti dočasného vyřazení motorového vozidla z provozu tzv. depozit.
Zveřejněno 7.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Hasičská veselice

Hasičská veselice, tradiční akce pořádaná Sborem dobrovolných hasičů Petrovice, se koná v sobotu 11. března 2017 v kulturním domě v Petrovicích. Začátek akce je ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina TEATR.
Zveřejněno 6.3.2017, aktualizováno 9.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Upozornění VAS, a.s., divize Třebíč

Vodárenská akciová společnost a.s., Brno, divize Třebíč, upozorňuje občany obce, že v obci dochází k úniku pitné vody z vodovodního řadu a žádá občany o pomoc, která spočívá v prověření svých vodovodních přípojek, kontrole sklepních prostor nemovitostí, zda zde nedochází k průtoku vody, popř. sledování změny tlaku při odběru vody.
Případné zjištěné poznatky je třeba hlásit vodárenskému dispečinku - tel.: 568846253, 603804288, e-mail: dispecink@vastr.cz. Na dispečinku je nepřetržitá služba 24 hodin denně.
Zveřejněno 2.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Závada na vodovodním řadu byla opravena 6.3.2017.
Aktualizováno 8.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Postní almužna 2017

Oblastní charita Třebíč informuje o konání Postní almužny 2017.
Více informací o této dobročinné akci a možnosti získání skládací papírové schránky je zveřejněno zde: http://trebic.charita.cz/sbirky/postni-almuzna/postni-almuzna-2017/.
Zveřejněno 1.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

V přílohách jsou zveřejněny materiály týkající se hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs v roce 2016 - závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejněno 24.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Rozpočtová opatření obce - rok 2017

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejňována rozpočtová opatření (změny rozpočtu) obce Petrovice po jejich schválení zastupitelstvem obce popř. předsedou finančního výboru.
Zveřejněno 23.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 30.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 28.4.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 28.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Střednědobý výhled rozpočtu obce

Na svém zasedání dne 29.12.2016 Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce Petrovice na období 1.1.2018 - 31.12.2020.
Zák. č. 24/2017 Sb. novelizoval zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti bylo na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16.2.2017 projednáno, že tento rozpočtový výhled je střednědobým výhledem rozpočtu dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb.
Zveřejněno 22.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Dětský karneval v obci

Tradiční dětský karneval se koná v kulturním domě v Petrovicích v sobotu 4. března 2017 od 14.00 hodin. Účinkujícími je divadelní spolek AMPULKA z Třebíče.
Pořadatelé srdečně zvou nejen všechny děti, ale také všechny dospělé.
Zveřejněno 20.02.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: dětský karneval.doc