Nejnovější aktuality

Projekt Obec Občanům

Obec Petrovice se zapojila do celorepublikového projektu Obec Občanům.
V první fázi tohoto projektu proběhne energetická soutěž na dodávky elektřiny a plynu pro občany. Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group.
Do projektu se lze zapojit od 1.2. do 31.12.2017. Koordinátor projektu bude přítomen na Obecním úřadě Petrovice ve dnech 6.2.2017 a 15.2.2017 vždy v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Více informací o projektu příloha informace a odkaz http://www.obecobcanum.cz/zapojena.php?obec=3782&kam_id=
Zveřejněno 1.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Platnost uzavřených smluv je dva roky.
Aktualizováno 3.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: IMG_4595.JPG

Sdělení Kraje Vysočina k ptačí chřipce

Několik obcí na hranicích Kraje Vysočina s Jihočeským krajem spadá do ochranné zóny stanovené v souvislosti s výskytem případů ptačí chřipky. Nachází se v tzv. desetikilometrovém pásmu od ohniska, kde jsou přijímána pouze preventivní opatření.
„O vývoji situace v sousedních krajích jsme pravidelně informováni zástupci Státní veterinární správy, kteří také provádí příslušná místní šetření a vyhodnocují nákazovou situaci,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz/ochranna-zona-kvuli-ptaci-chripce-zasahla-i-ob....
Zveřejněno 25.01.2017, zapsala Helena Moudrá

Nařízení č. 1/2016 - Značení sběrných nádob v obci

V obci je uložena povinnost označovat sběrné nádoby na směsný komunální odpad evidenční známkou a číslem popisným nemovitosti, pro kterou je nádoba určena.
Tato povinnost byla uložena Opatřením č. 1/2006 ze dne 16.2.2006.
Nově je tato povinnost uložena Nařízením č. 1/2016. Zrušení uvedeného opatření a vydání nařízení projednalo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 29.12.2016.
Nařízení č. 1/2016 je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 25.1.2017, zapsala Helena Moudrá
Evidenční známky vydané a vylepené dle Opatření č. 1/2006 zůstávají v platnosti.
Aktualizováno 31.1.2017, zapsala Helena Moudrá

Rozpočet obce Petrovice na rok 2017

Na 17. zasedání zastupitelstva obce Petrovice byl projednáván návrh rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce Petrovice na rok 2017 byl schválen takto:
jsou předpokládány příjmy roku 2017 ve výši 4.760.900,-- Kč, k použití jsou rozpočtovány finanční prostředky z kladného hospodaření předchozích let tj. převod zůstatku na bankovních účtech obce k 31. 12. 2016 v celkové výši 12.400.000,-- Kč (pol. 8115), celkem jsou rozpočtovány výdaje 17.160.900,-- Kč.
Zveřejněny jsou také závazné ukazatele rozpočtu obce.
Zveřejněno 25.01.2017, zapsala Helena Moudrá

Informace k placení daně z nemovitých věcí

V příloze jsou zveřejněny aktuální informace Finanční správy k placení daně z nemovitých věcí.
Na základě žádosti poplatníka daně lze údaje pro placení daně z nemovitých věcí zasílat do e-mailové schránky. Více informací a žádost, kterou pro zdaňovací období roku 2017 je nutné zaslat do 15. března 2017 příslušnému finančnímu úřadu, je zveřejněna v příloze.
Zveřejněno 24.1.2017, zapsala Helena Moudrá

Výstava "Stavíme, Bydlíme"

14. ročník stavební výstavy "Stavíme, Bydlíme" se uskuteční ve dnech 8. - 9. února 2017 v budově Fórum v Třebíči. Občané zde mají možnost kontaktovat před zahájením stavební sezóny řadu stavebních a výrobních firem a využít výstavních slev. Vstup na výstavu je zdarma. Pořadateli je výstava organizována jako služba občanům.
Zveřejněno 24.1.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: A4_Trebíc.png

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 v obci

Obec Petrovice se za pomoci místní mateřské školy, jejíž děti se staly v minulém týdnu koledníky, zapojila do Tříkrálové sbírky 2017, kterou tradičně pořádá Charita Česká republika.
Dne 17.1.2017 byla pokladnička v obci rozpečetěna. Výnos sbírky v obci činí 4.161,-- Kč. Více informací o celkových výsledcích sbírky http://www.charita.cz/ a http://dchb.charita.cz/.
Zveřejněno 18.1.2017, zapsala Helena Moudrá

Uzavření Obecního úřadu Petrovice

Z důvodu onemocnění bude kancelář Obecního úřadu v Petrovicích od 13. ledna 2017 uzavřena. Předpokládaná doba uzavření je jeden týden.
Úřední hodiny zástupců obce v pondělí večer v době od 19.00 do 20.00 hodin se uskuteční.
Zveřejněno 13.01.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení ceny stočného na rok 2017

Na 17. zasedání zastupitelstva obce Petrovice byla projednávána kalkulace ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné.
Na rok 2017 byla stanovena cena ve výši 13,-- Kč/m3 odpadní vody.
Zveřejněno 12.1.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Cena stočného 2017.pdf

Informace vlastníkům lesa

Dokumenty odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč jsou určeny všem vlastníkům lesních porostů. Připomínají povinnost lesní hospodářské evidence, informují o lesních hospodářích dle katastrálních územích a upozorňují na výskyt kůrovce v porostech.
Zveřejněno 12.1.2017, zapsala Helena Moudrá