Nejnovější aktuality

Oznámení zubní lékařky MUDr. Ivany Vlkové

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené od 29.6.2017 do 7.7.2017.
V těchto dnech akutní případy ošetří MUDr. Cafourek, Třebíč, poliklinika ul. Vltavínská, od 8.00 do 12.00 hodin, tel.: 568 843 787.
Zveřejněno 27.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje:
1. v pátek 16.6.2017 bude ordinace otevřena pouze do 9.00 hodin.
2. uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené ve dnech 3.7.2017 - 14.7.2017.
Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.
Zveřejněno 14.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka prodejny Hospodářských potřeb Okříšky

Prodejna Hospodářských potřeb v Okříškách přijímá objednávky na české jahody.
Balení 0,5 kg za 34,-- Kč nebo 2 kg košík za 115,-- Kč + 10,-- Kč vratná záloha za košík.
Otevírací doba je pondělí - pátek 7:30 – 12:30 a 13:00 - 16:00 hodin, v sobotu 8:00 – 11:00.
Kontakt: tel.: 731 557 667, e-mail: okrisky@hospodarskepotreby.com.
Zveřejněno 12.06.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: leták - jahody.jpg

Ukončení školního roku a zahájení letních prázdnin

Tradiční akce k ukončení školního roku 2016/2017 a zahájení letních prázdnin se koná
ve čtvrtek 29. června 2017 od 16.00 hodin ve sportovním areálu Petrovice.
Pořadatelé na akci srdečně zvou všechny občany.
Zveřejněno 9.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Zahájení prázdnin.pdf

Oznámení dětské lékařky MUDr. Marie Skálové

Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 14. - 24. června 2017.
Zdravotní sestra bude v ordinaci přítomna ve dnech 14. - 16. června 2017.
Zastupují dětské lékařky MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní, a MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického.
Zveřejněno: 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Výzva vlastníkům lesa

Opakovaně zveřejňujeme výzvu Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, určenou vlastníkům lesů, týkající se důsledného dodržování zákonných povinností v oblasti ochrany lesa proti škodlivým činitelům především proti kůrovci.
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: výzva vlastníkům lesa.pdf

Zákon č. 65/2017 Sb. - tzv. "protikuřácký zákon"

Dne 31.5.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tzv. "protikuřácký zákon", jehož hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami (z tabákových výrobků a alkoholu) s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.
Zákon rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, stanoví další povinnosti pro provozovatele restaurací a podobných zařízení, pro pořadatele sportovních a kulturních akcí, které vedou k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži.
Základní informace k zákonu získáte např.: https://www.koureni-zabiji.cz/article/blog/30.-kvetna-2017-den-poslednih....
Celý text zákona je zveřejněn např.: https://zakonyprolidi.cz/cs/2017-65/zneni-20170531.
Více informací k zákonu získáte např. na http://www.mzcr.cz/dokumenty/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveh....
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Podmínky ohlášení prodeje lihovin

Celní úřad pro Kraj Vysočina upozorňuje, že dne 31.5.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 65/2017 Sb., který upravuje podmínky ohlášení prodeje lihovin. Zejména zdůrazňuje změnu doby ohlášení prodeje lihovin, a to ze 3 na 5 pracovních dnů před uskutečněním akce spojené s prodejem lihovin.
Tiskopis Oznámení příležitostného prodeje alkoholických nápojů je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Osvědčení o úspoře emisí

Dle celkového výsledku za rok 2016 bylo v obci vytříděno 17,507 tun odpadu. Tříděním odpadů v roce 2016 jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: emise CO2ekv. 18,972 tun, úspora energie 520 015 MJ.
Všem, kteří odpady v domácnostech třídí a nejsou lhostejní k životnímu prostředí, patří poděkování.
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Výsledek 2016.pdf

Oznámení zubní lékařky MUDr. Ivany Vlkové

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené od 12.6.2017 do 16.6.2017.
V těchto dnech akutní případy ošetří MUDr. Cafourek, Třebíč, poliklinika ul. Vltavínská, od 8.00 do 12.00 hodin, tel.: 568 843 787.
Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá