Nejnovější aktuality

Stomatologická pohotovost v měsíci březnu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci březnu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/
Zveřejněno 16.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016

Finanční úřad pro Kraj Vysočina informuje o termínech podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 v přiložené tiskové zprávě.
Zveřejněno 12.02.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka prodejny Hospodářských potřeb Okříšky

Hospodářské potřeby Okříšky přijímají objednávky na sadbové brambory cena cca 12,-- Kč/kg: velmi rané (Adora, Colette, Colomba), rané (Secura, Dali, Balerína), polorané (Adéla, Rafaela, Laura).
Nabízí k prodeji: brambory konzumní (7,-- Kč/kg), jablka: Braeburn, Idared, Jonagold, Melodie, Rozela, Šampion (18,-- Kč/kg), Golden Delicious (16,-- Kč/kg), cibuli sazečku (různé druhy od 28,-- Kč), substrát na výsev a množení (39,-- Kč), semena zeleniny, bylinek, květin (od 6,-- Kč), substrát žampionů a hlívy (od 120,-- Kč).
Kontakty do prodejny: e-mail: okrisky@hospodarskepotreby.com, tel.: 731 557 667.
Po dobu rekonstrukce prodejny je prodej přesunut do stavebnin firmy K-STAV.
Otevírací doba je od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2017 – 2021 byl schválen
dne 20. prosince 2016 usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0641/08/2016/ZK.
Plán dopravní obslužnosti zpracovalo Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Plán dopravní obslužnosti území pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup - http://www.kr-vysocina.cz/dopravni-plan-2017-2021/d-4077621/p1=10753.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017

Tříkrálová sbírka 2017 Charity České republiky byla sečtena. Výsledky Oblastní charity Třebíč jsou zveřejněny v přiložené tiskové zprávě.
Veškeré informace o Tříkrálové sbírce a o činnosti Oblastní charity Třebíč naleznete na www.trebic.charita.cz.
Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Měření cévního věku

Lékárna v Okříškách nabízí v týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2017 měření cévního věku. Vyšetření je zcela bezbolestné a poskytne kromě skutečného věku vašich cév i další parametry jako je krevní tlak nebo tepová frekvence.
Samozřejmostí je spolehlivá interpretace výsledků lékárníky a případná doporučení, jak omezit stárnutí cév. Vyšetření trvá jen několik minut. Je určeno komukoliv nad 18 let a to i v případě, že neužívá žádné léky a cítí se zdráv.
V případě zájmu se můžete objednávat na tel. čísle 568 841 177 nebo v lékárně osobně. Měření je prováděno zdarma. Pracovníci lékárny se těší na Vaši návštěvu.
Za Lékárnu U Černíků Jana Heřmanová.
Zveřejněno 6.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka prodejny COOP HB v obci

Prodejna COOP HB v obci nabízí:
ve dnech 6.-8. února 2017 cibuli za cenu 7,90 Kč/kg
ve dnech 13.-15. února 2017 jablka červená více druhů za cenu 14,90 Kč/kg.
Větší množství je možné objednat - tel. 568870146.
Zveřejněno 6.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Projekt Obec Občanům

Obec Petrovice se zapojila do celorepublikového projektu Obec Občanům.
V první fázi tohoto projektu proběhne energetická soutěž na dodávky elektřiny a plynu pro občany. Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group.
Do projektu se lze zapojit od 1.2. do 31.12.2017. Koordinátor projektu bude přítomen na Obecním úřadě Petrovice ve dnech 6.2.2017 a 15.2.2017 vždy v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Více informací o projektu příloha informace a odkaz http://www.obecobcanum.cz/zapojena.php?obec=3782&kam_id=
Zveřejněno 1.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Platnost uzavřených smluv je dva roky.
Aktualizováno 3.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: IMG_4595.JPG

Sdělení Kraje Vysočina k ptačí chřipce

Několik obcí na hranicích Kraje Vysočina s Jihočeským krajem spadá do ochranné zóny stanovené v souvislosti s výskytem případů ptačí chřipky. Nachází se v tzv. desetikilometrovém pásmu od ohniska, kde jsou přijímána pouze preventivní opatření.
„O vývoji situace v sousedních krajích jsme pravidelně informováni zástupci Státní veterinární správy, kteří také provádí příslušná místní šetření a vyhodnocují nákazovou situaci,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz/ochranna-zona-kvuli-ptaci-chripce-zasahla-i-ob....
Zveřejněno 25.01.2017, zapsala Helena Moudrá

Nařízení č. 1/2016 - Značení sběrných nádob v obci

V obci je uložena povinnost označovat sběrné nádoby na směsný komunální odpad evidenční známkou a číslem popisným nemovitosti, pro kterou je nádoba určena.
Tato povinnost byla uložena Opatřením č. 1/2006 ze dne 16.2.2006.
Nově je tato povinnost uložena Nařízením č. 1/2016. Zrušení uvedeného opatření a vydání nařízení projednalo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 29.12.2016.
Nařízení č. 1/2016 je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 25.1.2017, zapsala Helena Moudrá
Evidenční známky vydané a vylepené dle Opatření č. 1/2006 zůstávají v platnosti.
Aktualizováno 31.1.2017, zapsala Helena Moudrá