Nejnovější aktuality

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Okříšky

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Okříšky pro školní rok 2012/2013 se koná v pátek 20. ledna 2012 v době od 14.00 do 18.00 hodin v budově 1. stupně ZŠ.

Zápisu se zúčastní všechny děti narozené v období od 01.09.2005 do 31.08.2006.

Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Zápisu se nemusí, ale mohou znovu účastnit děti, kterým byla v roce 2011 odložena ředitelem ZŠ Okříšky školní docházka o jeden rok. Žádost o případné odložení školní docházky není důvodem k neúčasti dítěte u zápisu.

Případné další informace rodičům poskytne ZŠ Okříšky, J. A. Komenského 87, tel.: 568 870 306, 605 204 072.

Zveřejněno 06.01.2012, Helena Moudrá

Pozvánka - Tříkrálový ohňostroj ve Hvězdoňovicích

Obec Hvězdoňovice srdečně zve občany na tradiční ohňostroj, který se uskuteční v sobotu 7. ledna 2012 v 19.00 hodin.

V případě špatného počasí se akce nekoná.

Aktualizace 06.01.2012 - z důvodu silného větru se akce nekoná.

Zveřejněno 03.01.2011, Helena Moudrá 

Cena za odvádění odpadních vod kanalizací v obci v roce 2012

Cena za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (tzv. stočné) v obci Petrovice v roce 2012 je stanovena ve výši 8,-- Kč/m3.

Výše platby za jednoho obyvatele rodinného domu je stanovena dle směrných čísel spotřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb.  

Úhrada bude vybírána jednorázově v hotovosti po ukončení kalendářního roku.

Projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 22.12.2011.

Zveřejněno 28.12.2011, Helena Moudrá 

Úhrada za komunální odpad od 01.01.2012

V roce 2011 činila úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovená dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění, v obci Petrovice 1.052,-- Kč za jednu popelnici o objemu 110-120 l. Úhrada byla vybírána čtvrtletně prostřednictvím SIPO popř. hotově.

Od 01.01.2012 se zvyšuje sazba DPH u služeb spojených se shromažďováním, sběrem, přepravou, tříděním, využíváním a odstraňováním komunálních odpadů z 10% na 14%. Výše úhrady vlastníky popř. uživateli nemovitostí se nemění a zůstává na stejné výši jako v r. 2011. Zvýšené náklady uhradí firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, zajišťující v obci Petrovice svoz komunálních odpadů.

Úhrada bude i nadále vybírána čtvrtletně prostřednictvím SIPO popř. hotově.

Záležitost byla projednána na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 22.12.2011.

Zveřejněno 28.12.2011, Helena Moudrá     

Cena pitné vody od 01.01.2012

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, oznamuje, že od 01.01.2012 je cena za 1 m3 pitné vody (vodné) platná pro obec Petrovice schválena ve výši 34,-- Kč. K této ceně se připočítává sazba DPH ve výši 14 %.

Zveřejněno 21.12.2011, Helena Moudrá 

Podepisování kondolenčních listin

Vyjádření soustrasti s úmrtím pana Václava Havla lze provést elektronicky zápisem do kondolenční listiny na www.hrad.cz, v části smuteční stránka, kondolence.

Zveřejněno 19.12.2011, Helena Moudrá

Informace lékařky pro děti a dorost MUDr. Skálové

MUDr. Marie Skálová, lékařka pro děti a dorost, ordinace v Okříškách, oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 27.-30.12.2011.

Pro akutní případy zastupuje MUDr. Pavlíková, ordinace v Borovině, ul. Okružní. Ordinační hodiny: Úterý 7.30-10.00 hodin, 13.00-16.00 hodin, středa 7.00-11.30 hodin, čtvrtek 7.00-11.30 hodin a 13.00-16.00 hodin, pátek 7.00-11.00 hodin.

Zveřejněno 19.12.2011, Helena Moudrá

Předvánoční prodej ryb v obci

Pan František Zimola oznamuje, že předvánoční prodej ryb se uskuteční ve dnech 22. a 23. prosince 2012 vždy v době od 9.00 do 18.00 hodin u nemovitosti č.p. 127 v Petrovicích. V nabídce ryb je kapr, amur a pstruh.

Zveřejněno 16.12.2011, Helena Moudrá  

Výsledky soutěže "My třídíme nejlépe" 2011

Na internetovém odkazu www.tridime-vysocina.cz/vysledky-souteze/  v části města a obce jsou zveřejněny výsledky soutěže "My třídíme nejlépe" roku 2011.

V hlavní soutěži v kategorií obcí do 500 obyvatel se obec Petrovice umístila na 379. místě se ziskem 451 bodů. První místo obsadila obec Březník se ziskem 1040 bodů. Soutěže se v kraji Vysočina v této kategorii zúčastnilo 515 obcí.

Hodnotícími kritérii byla celková výtěžnost, efektivita sběru a sběrné sítě u tříděných odpadů. 

Zveřejněno 12.12.2011, Helena Moudrá

Informace praktického lékaře MUDr. Jana Miky

Praktický lékař MUDr. Jan Mika, ordinace Okříšky, Jihlavská ul., oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 27.-30. prosince 2011 z důvodu čerpání dovolené.

Akutní případy ošetří MUDr. Dagmar Miková, v ordinacích v Okříškách a Přibyslavicích. Kontakt ordinace Okříšky, tel.: 568870102.

Zveřejněno 12.12.2011, Helena Moudrá