Nejnovější aktuality

Uzavření Místní lidové knihovny

Upozorňujeme čtenáře a uživatele veřejně přístupného internetu, že Místní lidová knihovna v Petrovicích bude v úterý 27.09.2011 uzavřena.

Zveřejněno 07.09.2011, Helena Moudrá 

Oznámení zubní lékařky MUDr. Vlkové

MUDr. Vlková nebude v zubní ordinaci v Okříškách ordinovat v období od 12.09.2011 do 23.09.2011.

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří v uvedeném období akutní případy ošetří.

Zveřejněno 07.09.2011, Helena Moudrá 

Soubor ke stažení: 20110907125358991.pdf

Posezení s hudbou - pozvánka SDH Petrovice

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice si Vás při příležitosti oslav 75 let založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci dovoluje pozvat na posezení s hudbou, které se koná 18. 9. 2011 od 14.00 hodin v hasičském areálu.

K tanci a poslechu hraje dechová hudba HORANÉ.

Všechny občany srdečně zve Jiří Března, starosta SDH Petrovice.

Vstup na akci je zdarma. 

Zveřejněno 06.09.2011, Helena Moudrá

 

Automatizace Místní lidové knihovny

I v Místní lidové knihovně v Petrovicích se setkáte s moderním provozem týkající se správy knihovního fondu a evidence výpůjček. Bližší informace o dokončeném projektu "Automatizace Místní lidové knihovny Petrovice" jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejněno 22.08.2011, Helena Moudrá 

Soubor ke stažení: Veřejná zpráva.doc

Rozšíření E-boxu

Stávající E-box určený pro sběr drobných elektrozařízení z domácností, který je umístěný za vchodovými dveřmi v budově Obecního úřadu Petrovice, byl rozšířen o samostatnou část určenou pro sběr akumulátorů a baterií (mimo automobilových). 

Odhozením elektrozařízení a baterií do E-boxu přispíváme k ekologickému řešení likvidace odpadů.

E-box nelze využít k odhození zářivek a úsporných žárovek. Tyto musí být odevzdávány do nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů. 

Zveřejněno 08.08.2011, Helena Moudrá

 

Informace MAS Podhorácko

V příloze jsou zveřejněny informace Místní akční skupiny Podhorácko o vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Podhorácko.

Zveřejněno 01.08.2011, Helena Moudrá 

Soubor ke stažení: 5. výzva - text.pdf

Uzavření lékárny v Okříškách

Lékárna v Okříškách bude uzavřena ve dnech od 8. srpna do 12. srpna 2011.

Zveřejněno 01.08.2011, Helena Moudrá

Upozornění občanům - označení popelnic evidenční známkou

Upozorňujeme občany na povinnost mít svozovou nádobu na komunální odpad (popelnici) označenou evidenční známkou (červená samolepka s bílým číslem). Tato evidenční známka informuje firmu, která v obci Petrovice zajišťuje svoz komunálních odpadů z domácností, že popelnice je řádně přihlášena. Vzhledem ke stavu, že na mnoha popelnicích tato známka chybí, informovala dne 19.07.2011 svozová firma zástupce obce Petrovice, že nadále nebude vyvážet neoznačené popelnice. Poslední svoz neoznačených popelnic se uskuteční 2.8.2011. Přidělení nové evidenční známky lze vyřídit na Obecním úřadě v Petrovicích nebo přímo v sídle svozové firmy (ESKO-T s.r.o., Třebíč, Komenského nám. 286/17).

Zveřejněno 21.07.2011, Helena Moudrá

Pozvánky Sboru dobrovolných hasičů

Ve dnech 27. a 28. srpna 2011 se ve sportovním areálu uskuteční dvě soutěže v požárních útocích družstev SDH. Jedná se o největší akce pořádané v Petrovicích letošní sportovní sezónu a to vyvrcholení soutěže Extraligy ČR a Memoriál Josefa Honse.

Podrobnější informace pro diváky i sportovní družstva jsou zveřejněny v přílohách této zprávy.

Zveřejněno 20.07.2011, Helena Moudrá       

Poděkování Diakonie Broumov

V příloze je zveřejněno poděkování občanského sdružení Diakonie Broumov občanům, kteří při sběru poskytují textilní materiál  a domácí potřeby. 

Zveřejněno 18.07.2011, Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Scan PDF_0718101659_001.pdf