Nejnovější aktuality

Taneční zábavy v roce 2011

Pro letošní rok je naplánována pořadatelem Petrem Honsem taneční zábava v kulturním domě v Petrovicích na 15. října 2011 se skupinami VJETEF a EXTÁZE.

Zveřejněno 31.01.2011, aktualizováno 15.09.2011, Helena Moudrá 

Hlášení místním rozhlasem

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na svém zasedání dne 24.05.2007

využití místního rozhlasu k hlášení komerčních záležitostí.

Platba za 1 vyhlášení činí 20,-- Kč.

Relaci lze dohodnout i předem telefonicky na tel. čísle OÚ: 568870426.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Obecní úřad v Petrovicích provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.

Cena je stanovena dle vyhlášky o správních poplatcích a činí 30,-- Kč za jednu vidimovanou stránku nebo jeden legalizovaný podpis. Platba je prováděna v hotovosti.

Helena Moudrá - referentka OÚ

Soubor ke stažení: vidimace a legalizace.doc

Nabídka služby - možnost odebírání obědů

Obecní úřad v Petrovicích informuje o zajištění nové služby pro občany obce.

Jedná se o možnosti odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Heraltice.

Tato služba je vhodná zejména pro důchodce.

Obědy jsou ve vlastních přenosných transportních nádobách (jídlonosičích) dopravovány na OÚ Petrovice.

Obědy se odebírají celotýdenně popř. lze dohodnout např. bez pondělí, bez sladkých jídel.

Cena jednoho obědu je od 01.09.2008 celkem 48,-- Kč.

Bližší informace a přihlášky poskytne obecní úřad v Petrovicích.

 

Aktualizace 04.07.2012, Helena Moudrá - Služba byla k 30.06.2012 ukončena.

Veřejně přístupný internet v obci Petrovice

Z důvodu zvýšení možnosti bezplatné přístupnosti k internetové síti v obci Petrovice pro širokou veřejnost byl na OÚ zakoupen a nainstalován počítač, který lze k výše uvedenému účelu používat v úřední dny v době úředních hodin a v neúřední dny v pracovní době zaměstnance úřadu.

Nákup a instalace PC jsou realizovány v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny - Veřejně přístupný internet IV-2007.

Provoz veřejně přístupného internetu v místní knihovně zůstává nezměněn.

Linka důvěry STŘED v Třebíči

Linku důvěry STŘED provozuje občanské sdružení STŘED se sídlem v Třebíči od května roku 2007. Služby telefonické krizové intervence poskytují na telefonním čísle 775 22 33 11 nebo 568 44 33 11 a prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese linkaduvery@stred.info.

Provozní doba linky je denně od 8:00 do 22:00 hodin včetně víkendů a svátků.  

Linka důvěry není nijak specializovaná a jejích služeb využívají lidé všech věkových kategorií. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit svému okolí. Přesto včak potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Volajícím je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému řešení.

Sídlo: STŘED, Klub mládeže Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, ředitelka: Mgr. Martina Bártová, www.stred.info.

Umístění E-BOXu v obci Petrovice

V přízemí budovy Obecního úřadu v Petrovicích je umístěna sběrná nádoba na drobná vyřazená elektrozařízení tzv. E-BOX.

Do E-BOXu patří: drobné elektrospotřebiče např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení (myši, klávesnice), žehličky, toustovače apod.

Do E-BOXu nepatří: zářivky a výbojky, baterie, akumulátory.   

Staré spotřebiče nejsou komunální odpad, zaslouží si recyklaci - odevzdáním do E-BOXu šetříme životní prostředí.

Odpad lze do E-BOXu vhodit kdykoliv v době otevření budovy.   

Bližší informace získáte u vedení obce nebo referentky OÚ Petrovice.  

Zveřejněno: 29.10.2008 

Usnesení zastupitelstva obce Petrovice - rok 2011

V příloze budou zveřejňována usnesení zastupitelstva obce Petrovice přijatá na zasedáních v roce 2011.

Usnesení jsou zveřejňována tak, aby nedocházelo k porušení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

Zveřejněno 08.03.2011, Aktualizováno 17.05.2011, Helena Moudrá

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice - rok 2011

V přílohách budou zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2011.

Zápisy budou zveřejňovány ve formě, aby nedocházelo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zveřejněno 08.03.2011, Aktualizováno 17.5.2011, Helena Moudrá