Nejnovější aktuality

Pozvánka - "Řemesla a dobroty Podhorácka"

MAS Podhorácko, o.p.s., zve všechny občany na trhy "Řemesla a dobroty Podhorácka", které se uskuteční v sobotu 2. dubna 2011 v době od 13.00 o 18.00 hodin v sále radnice městyse ve Starči.

Návštěvníci si mohou prohlédnout a vyzkoušet drátkování, vitráže, zdobení kraslic a perníčků a jiné rukodělné činnosti a ochutnat pečivo od Paulasů z Opatova, stařečské koláčky, medovinu a další dobroty. Možno si zakoupit výrobky z regionu Podhorácka.

Na akci bude zajištěn svozový autobus - viz. příloha.

Zveřejněno 23.03.2011, Helena Moudrá                          Aktualizováno 25.03.2011, Helena Moudrá

 

Množství vytříděného odpadu za rok 2010

Dle společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč, která zajišťuje odvoz tříděného odpadu v obci, bylo v roce 2010 v obci Petrovice odevzdáno do kontejnerů na tříděný odpad: 3,1 t skla barevného, 1,099 t skla bílého, 1,511 t papíru, 3,364 t plastu a 0,101 t nápojových kartonů.

Již v závěru roku 2010 byly zveřejněny výsledky soutěže "My třídíme nejlépe", kde v kritériích soutěže bylo porovnáváno mimo jiné vytříděné množství odpadu na celkové množství svezeného komunálního odpadu a s tímto množstvím nemůžeme být spokojeni. Je v zájmu nás všech odpad třídit a nezatěžovat svou činností životní prostředí.

Zveřejněno 21.03.2011, Helena Moudrá   

Pozvánka - hasičská veselice

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice srdečně zve občany na tradiční hasičskou veselici. Uskuteční se v sobotu 26. března 2011 od 20.00 hodin v kulturním domě v Petrovicích. K tanci hraje skupina EVIS. Připraveno je bohaté občerstvení a tombola o hodnotné ceny. Vstupné 60,-- Kč.

Zveřejněno 21.03.2011, Helena Moudrá

Soubor ke stažení: plakat_a4.doc

Informace občanům - měření radiace na území ČR

V souvislosti s tragickými událostmi v Japonsku zveřejňujeme odkaz na webové stránky Státního ústavu radiační ochrany http://www.suro.cz/cz/rms/informace-statniho-ustavu-radiacni-ochrany-v-v-i-kudalostem-vjaponsku, kde je možné sledovat aktuální informace a přímý odkaz na webové   stránky Radiační monitorovací sítě ČR http://www.suro.cz/cz/rms, kde jsou v části Síť včasného zjištění, zveřejňovány výsledky měření radiace na území České republiky. 

Zveřejněno 17.03.2011, Helena Moudrá

Na webových stránkách Státního ústavu pro jadernou bezpečnost http://www.sujb.cz jsou zveřejňovány aktuální informace pro občany k jaderné havárii Fukushima 1. 

Aktializováno 01.04.2011, Helena Moudrá

Nové internetové stránky obce Petrovice

Vítáme Vás na nových stránkách obce Petrovice, které jsou v provozu od 14.03.2011.

Všechny dřívější články jsou umístněny na adrese: http://stare.petroviceutrebice.cz

Zveřejněno 16.03.2011, Helena Moudrá

Soutěže ve sportovním areálu Petrovice

Pro letošní rok jsou známy tyto termíny soutěží v požárním sportu ve sportovním areálu v Petrovicích:

21.-22.05.2011 - Okresní kolo mladých hasičů a dorostu

19.06.2011 - Okresní kolo můžů a žen

11.-12.06.2011 - Krajské kolo mladých hasičů a dorostu

27.8.2011 - Extraliga ČR v požárním úroku

28.08.2011 - Memoriál Josefa Honse

Zveřejněno 10.03.2011, Helena Moudrá

Pozvánka - dětský karneval

Obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice pořádají

v sobotu 5. března 2011 od 14.00 hodin v kulturním domě v Petrovicích dětský karneval.

Na tuto akci srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a ostatní občany.

Zveřejněno 17.02.2011, Helena Moudrá 

Soubor ke stažení: dětský karneval.doc

Taneční zábavy v roce 2011

Pro letošní rok je naplánována pořadatelem Petrem Honsem taneční zábava v kulturním domě v Petrovicích na 15. října 2011 se skupinami VJETEF a EXTÁZE.

Zveřejněno 31.01.2011, aktualizováno 15.09.2011, Helena Moudrá 

Hlášení místním rozhlasem

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na svém zasedání dne 24.05.2007

využití místního rozhlasu k hlášení komerčních záležitostí.

Platba za 1 vyhlášení činí 20,-- Kč.

Relaci lze dohodnout i předem telefonicky na tel. čísle OÚ: 568870426.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Obecní úřad v Petrovicích provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.

Cena je stanovena dle vyhlášky o správních poplatcích a činí 30,-- Kč za jednu vidimovanou stránku nebo jeden legalizovaný podpis. Platba je prováděna v hotovosti.

Helena Moudrá - referentka OÚ

Soubor ke stažení: vidimace a legalizace.doc