Nejnovější aktuality

Informace MAS Podhorácko

V příloze jsou zveřejněny informace Místní akční skupiny Podhorácko o vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Podhorácko.

Zveřejněno 01.08.2011, Helena Moudrá 

Soubor ke stažení: 5. výzva - text.pdf

Uzavření lékárny v Okříškách

Lékárna v Okříškách bude uzavřena ve dnech od 8. srpna do 12. srpna 2011.

Zveřejněno 01.08.2011, Helena Moudrá

Upozornění občanům - označení popelnic evidenční známkou

Upozorňujeme občany na povinnost mít svozovou nádobu na komunální odpad (popelnici) označenou evidenční známkou (červená samolepka s bílým číslem). Tato evidenční známka informuje firmu, která v obci Petrovice zajišťuje svoz komunálních odpadů z domácností, že popelnice je řádně přihlášena. Vzhledem ke stavu, že na mnoha popelnicích tato známka chybí, informovala dne 19.07.2011 svozová firma zástupce obce Petrovice, že nadále nebude vyvážet neoznačené popelnice. Poslední svoz neoznačených popelnic se uskuteční 2.8.2011. Přidělení nové evidenční známky lze vyřídit na Obecním úřadě v Petrovicích nebo přímo v sídle svozové firmy (ESKO-T s.r.o., Třebíč, Komenského nám. 286/17).

Zveřejněno 21.07.2011, Helena Moudrá

Pozvánky Sboru dobrovolných hasičů

Ve dnech 27. a 28. srpna 2011 se ve sportovním areálu uskuteční dvě soutěže v požárních útocích družstev SDH. Jedná se o největší akce pořádané v Petrovicích letošní sportovní sezónu a to vyvrcholení soutěže Extraligy ČR a Memoriál Josefa Honse.

Podrobnější informace pro diváky i sportovní družstva jsou zveřejněny v přílohách této zprávy.

Zveřejněno 20.07.2011, Helena Moudrá       

Poděkování Diakonie Broumov

V příloze je zveřejněno poděkování občanského sdružení Diakonie Broumov občanům, kteří při sběru poskytují textilní materiál  a domácí potřeby. 

Zveřejněno 18.07.2011, Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Scan PDF_0718101659_001.pdf

Výměna řidičských průkazů

Upozorňujeme řidiče na povinnost výměny řidičských průkazů vydaných v období od 01.01.2001 do 31.12.2002  v termínu do 31.12.2012.

Řidičské průkazy vydané od 01.01.2003 do 30.04.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2013.

Bližší informace získáte na internetových stránkách www.vymentesiridicak.cz.

Zveřejněno 11.07.2011, Helena Moudrá

Oznámení MUDr. Marie Skálové

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Marie Skálová, Okříšky,  oznamuje, že v době letních prázdnin nebude ordinovat ve čtvrtek odpoledne.

Zveřejněno 28.06.2011, Helena Moudrá

Osvědčení o úspoře emisí

Odevzdáním odpadů do kontejnerů na tříděný odpad v roce 2010 obec Petrovice přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje emise CO2 ekv. 10,591 tun a úsporu energie 254 290 MJ. Tyto údaje jsou uvedeny na Osvědčení o úspoře emisí, které jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM, a.s., která je autorizovanou společností zajišťující plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.   

Osvědčení je určeno všem občanům, kteří v obci odpad třídí a patří jim tímto poděkování. 

Zveřejněno 23.06.2011, Helena Moudrá    

Soubor ke stažení: Osvědčení2010.pdf

Den otevřených dveří - Pavilon pro matku a dítě

Dne 25.06.2011 (sobota) v době od 10.00 do 14.00 hodin se uskuteční den otevřených dveří v novém Pavilonu pro matku a dítě v třebíčské nemocnici.

Bližší informace Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejněno 23.06.2011, Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Pavilon pro matku a dítě.doc

Přivítání prázdnin

Dne 30. června 2011 od 16.00 hodin se ve sportovním areálu v Petrovicích uskuteční akce k ukončení školního roku 2010/2011 s názvem "Přivítání prázdnin v rytmu Zumby".

Všechny děti, rodiče, prarodiče a ostatní občany srdečně zve obec Petrovice, Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, který zajistil občerstvení. Na akci nebude vybíráno vstupné.

Zveřejněno 22.06.2011, Helena Moudrá

   

Soubor ke stažení: ukončení školního roku.doc