Rozpočet obce na rok 2008 - dodatek

Zveřejněno dne 25. ledna 2008

Z důvodu zajištění konsolidace mezi veřejnými rozpočty se schválený rozpočet obce na rok 2008, který projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 18.10.2007, zvyšuje na straně příjmů i výdajů o 600,-- Kč. Jedná se o zvýšení položky rozpočtové skladby 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV, která je stanovena dle zák. č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu pro rok 2008, schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 05.12.2007.

Z důvodu zajištění konsolidace mezi veřejnými rozpočty se schválený rozpočet obce na rok 2008, který projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 18.10.2007, zvyšuje na straně příjmů i výdajů o 600,-- Kč. Jedná se o zvýšení položky rozpočtové skladby 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV, která je stanovena dle zák. č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu pro rok 2008, schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 05.12.2007.

Na straně výdajů obce je částka 600,-- Kč rozpočtována na OdPa 6171 - Činnost místní správy, Pol. 5139 - spotřeba materiálu.

Celkové příjmy a výdaje dle rozpočtu obce Petrovice pro rok 2008 po schválení uvedeného dodatku zastupitelstvem obce Petrovice na svém zasedání v únoru 2008 budou ve výši 7.778.000,-- Kč.