Porucha veřejného osvětlení

Zveřejněno dne 29. ledna 2008

Porucha veřejného osvětlení v části obce není způsobena běžným výpadkem jističe v rozvodné skříni. Z uvedeného důvodu není možné ihned závadu odstranit a na zajištění odstranění závady se pracuje.

Děkujeme občanům za pochopení.

Helena Moudrá - referentka OÚ Petrovice

Porucha veřejného osvětlení v části obce není způsobena běžným výpadkem jističe v rozvodné skříni. Z uvedeného důvodu není možné ihned závadu odstranit a na zajištění odstranění závady se pracuje.

Děkujeme občanům za pochopení.

Helena Moudrá - referentka OÚ Petrovice