Informační kampaně

Zveřejněno dne 30. ledna 2008

Informace o zahájení celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu nákupu českých potravin, podporu českého zemědělství a potravinářství našeho venkova.

Informace o televizním spotu, který se věnuje bezpečnosti silničního provozu a web. stránkách www.ochranaobyvatel.cz, kde jsou rady o chování a činnosti při vzniku mimořádných situacích.  

Informační kampaně jsou podporovány krajem Vysočina.

Informace o zahájení celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu nákupu českých potravin, podporu českého zemědělství a potravinářství našeho venkova.

Informace o televizním spotu, který se věnuje bezpečnosti silničního provozu a web. stránkách www.ochranaobyvatel.cz, kde jsou rady o chování a činnosti při vzniku mimořádných situacích.  

Informační kampaně jsou podporovány krajem Vysočina.