Volby do zastupitelstva obce 2014 - vzory pro kandidáty

Zveřejněno dne 16. července 2014

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí dle zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení uvedeného zákona. Tyto předpisy jsou zveřejněny např. na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491 a http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-59. V přílohách jsou zveřejněny vzory pro kandidáty, kteří chtějí kandidovat do zastupitelstva obce a nejsou členy žádné politické strany, politického hnutí a sdružení. Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí dle zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení uvedeného zákona. Tyto předpisy jsou zveřejněny např. na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491 a http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-59. V přílohách jsou zveřejněny vzory pro kandidáty, kteří chtějí kandidovat do zastupitelstva obce a nejsou členy žádné politické strany, politického hnutí a sdružení. Podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu je stanoveno do 5. srpna 2014 do 16.00 hodin. Zveřejněno 16.07.2014, zapsala Helena Moudrá