DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, hospodaření v roce 2017

Zveřejněno dne 14. května 2018

V přílohách informace je zveřejněn Závěrečný účet za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku za rok 2017. Projednány budou na Valné hromadě DSO dne 7.6.2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí - § 39 zák. č. 250/2000 Sb.

Zveřejnila: Helena Moudrá