Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v podmínkách obcí

Zveřejněno dne 11. března 2020

Níže uvedený text zveřejněný dne 11.3.2020 byl zrušen usnesením vlády ze dne 12.3.2020 č. 199 o přijetí krizového opatření. 

Aktualizovala: Helena Moudrá dne 13.03.2020 

Na základě přijatého mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo vnitra České republiky doplňující informaci č. j. MV-46702-1/ODK-2020 vztahující se k plnění zákazu v podmínkách obcí.

Vydaný zákaz se vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromážděními konanými v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo zúčastnit více než 100 osob.

Zákaz se nevztahuje na jednání zastupitelstva obcí. Z důvodu zabránění šíření onemocnění mohou být přijata vhodná organizačně-technická opatření pro jednání zastupitelstva. 

Zveřejnila: Helena Moudrá