Oznámení o zahájení řízení - vyřazení MK17 z této kategorie

Zveřejněno dne 10. prosince 2018

Obecní úřad Petrovice, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 písm. b)  zák. č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon“), oznamuje, že dnem podání návrhu 3. 12. 2018 žadatelem obcí Petrovice, IČ: 00378470, bylo zahájeno správní řízení ve věci vyřazení místní komunikace MK 17 z této kategorie dle § 40 odst. 5 písm. a) silničního zákona.

Oznámení o zahájení řízení je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá