Oznámení - prezentace Průzkumů a rozborů Územní studie krajiny

Zveřejněno dne 07. března 2018

V příloze je zveřejněno oznámení Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, zn.: ORÚP 11772/18 - SPIS 464/2017/Hr, o konání prezentace Průzkumy a rozbory Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč. Řešeným územím je území správního obvodu ORP Třebíč tj. 93 obcí. Cílem pořízení územní studie je vytvoření odborného komplexního koncepčního dokumentu k řešení krajiny, který by měl být využitelný při plánovací a rozhodovací činnosti orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadu a dalších.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Dokumenty ke stažení