Pocitová mapa - návrhy ke zpracování v Územní studii krajiny

Zveřejněno dne 01. listopadu 2018

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, požádal veřejnost prostřednictvím obcí o pomoc při zpracování návrhu Územní studie krajiny ve svém území ORP. A protože krajinu ve svém okolí nejlépe znají její občané, v termínu do 15.11.2018 se všichni můžeme do přípravy tohoto dokumentu zapojit prostřednictvím sdělení svých návrhů v tzv. pocitové mapě: http://www.pocitovemapy.cz/orp-trebic-2018. Navrhnout můžeme např. nová odpočinková místa, místa, kde by bylo vhodné provést výsadbu zeleně nebo doplnit vodní prvky, upozornit na místa, kde je potřeba řešit půdní erozi apod.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení