Poškození stromů nad sportovním areálem

Zveřejněno dne 14. května 2018

Přesto, že jsou stromy chráněny zákonem před poškozováním a ničením a vlastník je povinen o ně pečovat, neustále se setkáváme s případy jejich zbytečného poškozování, které lze považovat za důkaz lidské bezohlednosti a hlouposti.

Lípy a třešně, které jsou vysázeny nad sportovním areálem u cyklostezky, bezpochyby plní svoji funkci jako každý jiný strom. Produkují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý, zlepšují mikroklima, zachycují prach a škodliviny, zmírňují vítr (souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %), slouží jako biotop. Přistihnete - li při poškozování stromů 10-leté dítě, myslíte si, že mu rodiče vysvětlí, že strom je živý organismus a je třeba si jej vážit a ne jej úmyslně poškozovat, ale na odpověď, že ho tam poslal tatínek, který potřebuje lýko, asi slušný argument nenajdete.  

Zveřejnila Helena Moudrá