Třídění odpadů v obci

Zveřejněno dne 10. dubna 2018

Obec Petrovice je zapojena do systému třídění odpadů se společnosti EKO-KOM, a.s., viz http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/obce-funkce, která zaslala obci souhrnné informace porovnávající výsledky třídění odpadů. 

V informaci, která je zveřejněna v příloze, je zpracována výtěžnost tříděného odpadu v porovnání s dalšími obcemi okresu Třebíč, kraje Vysočina a celé České republiky v letech 2016 a 2017 a celková výtěžnost jednotlivých komodit za posledních ukončených 10 let.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejméně je v obci tříděn papír, kde je odevzdávo cca 1/2 množství v porovnání v rámci okresu, kraje i ČR. Ve všech komoditách je patrný nárůst tříděného odpadu. I přes tuto skutečnost však víme, že některé domácnosti odpad netřídí, o čemž svědčí jejich po celý rok přeplněné popelnice. Všem, kteří odpad třídí patří poděkování.       

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Dokumenty ke stažení