Týden pěstounství

Zveřejněno dne 07. září 2018

Týden pěstounství je součástí kampaně Krajského úřadu Kraje Vysočina a Ministerstva práce a sociálních věcí, jejímž cílem je poděkovat pěstounům za jejich náročnou práci, zvýšit povědomí veřejnosti o náhradním rodičovství a oslovit potenciální zájemce o pěstounskou a hostitelskou péči.

Zájemci o tuto problematiku náhradního rodičovství mohou navštívit Dny otevřených dveří v doprovázejících organizacích a na městských úřadech, zúčastnit se besed s pěstouny a odborníky a promítání dokumentů. 

Více informací je zveřejněno v přílohách.