Veřejná vyhláška Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu

Zveřejněno dne 03. dubna 2018

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Rozhodnutí, územní rozhodnutí, Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, č.j. UMOK/SU-0439/2018-D, ze dne 29.3.2018, týkající se umístění stavby "Petrovice - Kuthan, RD: kabel. rozš. NN".

Zveřejnila: Helena Moudrá