Výroční zpráva za rok 2017

Zveřejněno dne 10. ledna 2018

V příloze je zveřejněna Výroční zpráva o činnosti obce Petrovice v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017.  

Zapsala: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení