Vyúčtování všech položek ceny pro vodné a stočné

Zveřejněno dne 30. dubna 2018

V příloze je zveřejněno Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2017 podle cenových předpisů zpracované Vodárenskou akciovou společností, a.s., Brno, Divize Třebíč. Cena 1 m3 pitné vody (vodného) v roce 2017 činila vč. DPH 40,83 Kč.

V příloze je zveřejněno Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2017 podle cenových předpisů zpracované obcí Petrovice. Cena za 1 m3 odvádění odpadní vody (stočné) byla dle skutečných nákladů uhrazených v roce 2017 vyčíslena na 17,72 Kč. Cena schválená na zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2016, která je od občanů vybírána činí 13,-- Kč. Obec Petrovice není plátce DPH.

Zveřejnila: Helena Moudrá