Výzva vlastníkům lesa - připomenutí

Zveřejněno dne 10. ledna 2018

Odbor životního prostředí Městského úřadu Třebíč, pověřený výkonem státní správy lesů, připomíná, že Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.11.2017 opatření obecné povahy, kterým nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování nahodilých těžeb vzniklých ke dni účinnosti opatření nejpozději do 31. března 2018. Více informací je zveřejněno v příloze.

Uvedené opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Petrovice ode dne 7.11.2017 - https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/1310-opatreni-obecne-povahy-zpracovani-nahodilych-tezeb-v-lesich.