Zápis dětí do 1. ročníku školní docházky v ZŠ Okříšky

Zveřejněno dne 12. března 2018

Základní škola Okříšky, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019 se koná v pátek          6. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 hodin v prostorách školy.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2011 do 31.8.2012. V případě, že dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky, nemusí rodiče s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze vyplnit Žádost o přijetí.

Více informací k zápisu je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá