Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2019

Zveřejněno dne 11. března 2019

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2019 se bude konat dne 19.3.2019 v 10:00 hod. v sídle kraje, kongresovém sále, Jihlava, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá