Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2018

Zveřejněno dne 30. listopadu 2018

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2018 se bude konat dne 11.12.2018 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení