Obecní úřad

V příloze je celý text Vyhlášky Finančního úřadu v Třebíči o uložení daňové písemnosti č.j. 90119/07/330910/3184 ze dne 19.09.2007 pro pana Zdeňka Mirovského, Petrovice 26.

 

Číst více
V příloze je zveřejněn celý text Nařízení č. 1/2007, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Petrovice.
Číst více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINAOdbor sekretariátu hejtmana

Žižkova 57, 587 33Jihlava, Česká republika

Číst více

Obec Petrovice zve všechny občany na

Den otevřených dveří v Mateřské škole v Petrovicích,

který se bude pro širokou veřejnost konat v neděli 21. října 2007 od 15:00 hod do 17.00 hod.

K dispozici bude prohlídka všech prostor mateřské školy po provedených stavebních úpravách realizovaných v červenci a srpnu 2007. Součástí bylo i pořízení části nového vybavení prostor.

Akci zahájí starosta obce, s kulturním programem vystoupí děti z mateřské školy.

Číst více

V příloze je uveden návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2008 v podrobném členění.

Případné dotazy, návrhy a připomínky lze podat na OÚ Petrovice.

Rozpočet bude projednáván členy zastupitelstva obce Petrovice ne svém zasedání dne 18.10.2007.

 

Číst více

které se koná ve čtvrtek 18.10.2007 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Petrovicích.

Hlavní body programu:

- určení ověřovatelů zápisu

- kontrola usnesení z 8. zasedání ZO

- cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs - projednání vstupu do svazku obcí

- rozpočtové opatření obce - 4. úpravy rozpočtu obce v r. 2007

- rozpočet obce na r. 2008

- plán zimní údržby místních komunikací

- další organizační záležitosti

- rozprava a závěr.

 

Číst více

Z důvodu zvýšení možnosti bezplatné přístupnosti k internetové síti v obci Petrovice pro širokou veřejnost byl na OÚ zakoupen a nainstalován počítač, který lze k výše uvedenému účelu používat v úřední dny v době úředních hodin a v neúřední dny v pracovní době zaměstnance úřadu.

Nákup a instalace PC jsou realizovány v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny - Veřejně přístupný internet IV-2007.

Provoz veřejně přístupného internetu v místní knihovně zůstává nezměněn.

Číst více

Z důvodu zvýšení možnosti bezplatné přístupnosti k internetové síti v obci Petrovice pro širokou veřejnost byl na OÚ zakoupen a nainstalován počítač, který lze k výše uvedenému účelu používat v úřední dny v době úředních hodin a v neúřední dny v pracovní době zaměstnance úřadu.

Nákup a instalace PC jsou realizovány v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny - Veřejně přístupný internet IV-2007.

Provoz veřejně přístupného internetu v místní knihovně zůstává nezměněn.

Číst více

V pondělí 1. října 2007 od 9:00 - 16:00 hod lze na Úřadu městyse Okříšky využít služby fotoateliéru Fórum Třebíč - zhotovování fotografií na občanské průkazy a řidičské průkazy.

Bližší informace: ÚM Okříšky - matrika, pí. Šípová, tel.: 568839257 nebo fotoateliér Fórum Třebíč, pí. Janovská, tel.: 568845068.

Číst více