Obecní úřad

Zápis dětí pro školní rok 2008/2009 do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice č.p. 68, 675 21 Okříšky,

se uskuteční ve dnech 28. a 29. dubna 2008 (pondělí, úterý)

v době od 7:30 do 15:00 hod v prostorách mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let.

K zápisu s sebou přiveďte přihlašované dítě, vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Číst více

Na základě žádosti Diakonie Broumov pořádá obec Petrovice humanitární sbírku ošacení.

Sbírka se bude konat ve dnech 19.-23. května 2008.

V tyto dny lze nepotřebné ošacení odevzdat v igelitových pytlích nebo papírových krabicích na Obecní úřad v Petrovicích.

Podrobnější informace jsou zveřejněny v příloze této zprávy.

Číst více

E.ON Česká republika, s.r.o., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, udržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrickéenergie v obci Petrovice, část obce "baráky", dne30.04.2008 od 08:00 do 13:00 hod.

Číst více

Obec Petrovice zve všechny občany na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v místní lidové knihovně Petrovice.

Uskuteční se v neděli 6. dubna 2008 v době od 14:00 do 16:00 hod.

Akce bude zahájena starostou obce a kulturním vystoupením dětí z Mateřské školy Petrovice.

Ing. Zdeněk Jeřábek v.r. - starosta

Číst více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINAOdbor sekretariátu hejtmana

Žižkova 57, 587 33Jihlava, Česká republika

Číst více

Obec Petrovice je členem DSO "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs" se sídlem v Jihlavě.

Obec Petrovice ve svazku zastupuje místostarosta obce Bc. Petr Padrnos.

Valná hromada se uskuteční dne 27. března 2008 v 15:00 hod v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, Jihlava.

V příloze je zveřejněno úplné znění pozvánky včetně podkladů k zasedání.

 

Číst více
V příloze je zveřejněno úplné znění rozpočtového výhledu obce Petrovice na období let 2009-2013.  
Číst více

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 27.03.2008 v 18:00 hodinv místnosti v I. patře budovy OÚ v Petrovicích

Číst více

Jarní mobilní svoz nebezpečných odpadů v obci Petrovice se uskuteční v sobotu 5. dubna 2008 v době od 8:20 hod do 8:50 hod. Svozové auto bude přistaveno na prostranství pod budovou staré hasičské zbrojnice.

V příloze je uvedena celá svozová trasa vozidla a vybírané druhy odpadů.

Číst více

Úplné znění informací, které obdržela obec Petrovice dne 06.03.2008 jsou zveřejněny v přílohách.

Jedná o informace týkající se možnosti podání daňových přiznání elektronicky a rozšíření úředních hodin ve dnech 25.-31. března 2008.

Číst více