Dokumenty

Dokumenty pro kategorii Ochrana, rizika a nebezpečí

Ptačí chřipka

Před týdnem se v Česku znovu po téměř deseti letech objevila ohniska ptačí chřipky a to na jižní Moravě. Přestože dosud nebyl zaznamenám přenos tohoto viru chřipky typu H5N8 na člověka, je třeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivním opatřením.
Dotčené orgány státní správy poskytují občanům informace o tomto virovém onemocnění. Informační letáky zveřejňujeme v příloze.
Zveřejněno 12.1.2017, zapsala Helena Moudrá

Reflexní pásky

V příloze je zveřejněno upozornění občanům na povinnost nosit reflexní prvky vč. informace o akci Kraje Vysočina "Bezpečná Vysočina", v rámci které byl schválen nákup reflexních pásek pro potřeby aktivních obyvatel kraje.
Zveřejněno 9.12.2016, zapsala Helena Moudrá

Příručka první pomoci, která by měla být rádcem a pomocníkem v situacích, kdy je nutné zachránit život a zdraví někoho z nás, byla vytvořena Krajem Vysočina ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina.
Rovněž kapesní průvodce pro mimořádné situace a bezpečnost nám může být nápomocen při řešení náhle krizové situace.
Uvedené dokumenty Kraje Vysočina jsou zveřejněny v příloze - viz také
http://www.kr-vysocina.cz/rady-navody-informace/ds-86252/p1=10349&archiv=1, kde jsou zveřejněny další rady a informace.
Zveřejněno 6.6.2016, zapsala Helena Moudrá

Každý z nás by měl vědět, jak se správně zachovat v krizových situacích tj. v případě požáru, dopravní nehody, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod.
Kvalitní informace - nejjednodušší a nejdůležitější rady a návody občanům poskytuje
http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/
Obětem kriminality pomoc právní, psychologickou, sociální poradenství a další praktické rady a pomoc poskytuje Bílý kruh bezpečí. Nejbližší pracoviště je v Jihlavě.
http://www.bkb.cz/
Zveřejněno 16.05.2016, zapsala Helena Moudrá

V rámci krizového řízení resp. připravenosti na krizové situace vypracoval Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina informační materiály pro veřejnost, které v příloze zveřejňujeme.
Jedná se o základní informace, které by měly být v povědomí každého z nás.
Zveřejněno 16.05.2016, zapsala Helena Moudrá

Syndikovat obsah