Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb. (Standart ISVS)

1. Oficiální název Obec Petrovice
2. Důvod a způsob založení zobrazit
3. Organizační struktura zobrazit
4. Kontaktní spojení zobrazit
5. Případné platby můžete poukázat: 9921-711/0100, KB, a .s, pobočka Třebíč
6. IČO 00378470
7. DIČ CZ00378470, Neplátce DPH
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce zobrazit
9. Žádosti o informace osobně, písemně, e-mailem na OÚ
10. Příjem žádostí a dalších podání na Obecním úřadě
11. Opravné prostředky na Obecním úřadě
12. Formuláře neuvedeno
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací neuvedeno
14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
15. Sazebník úhrad za poskytování informací nevydán
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněno na úřední desce