Nejnovější aktuality

Mobilní svoz odpadů na sběrný dvůr v Okříškách

Obec Petrovice oznamuje, že mobilní svoz odpadů z domácností na sběrný dvůr v Okříškách se uskuteční v sobotu 13. května 2017 v době od 9.00 do 10.00 hodin.
Při tomto svozu mohou občané obce odevzdat k odvozu odpady, které odebírají sběrné dvory - http://esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/. K odvozu nelze odevzdat stavební suť, pneumatiky z nákladních vozidel a odpad patřící do kontejnerů na tříděné odpady v obci.
Stanoviště svozového vozidla je na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí. Případné bližší informace k odvozu odpadů poskytne Obecní úřad Petrovice.
Zveřejněno 9.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Informace praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje změny platné od 9.5.2017:
1. v ordinaci v Přibyslavicích budou odběry krve prováděny ve středu od 9:00-10:00 hodin.
Ordinační hodiny v Přibyslavicích:
Úterý: 12:30-14:00 hodin, 14:00-16:00 hodin (pouze pro objednané + prevence)
Středa: 10:00-13:00 hodin (pouze pro objednané + prevence), 13:00-14:30 hodin.
2. změna čísla mobilního telefonu: 739 671 500 - možnost volání pouze v odpoledních hodinách nebo při náhlé změně zdravotního stavu.
Více informací lékaře: http://www.mudrfilkuka.cz/.
Zveřejněno 9.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Pozvánka Městské knihovny v Třebíči

Výstavu a cyklus přednášek v období od 16. května do 13. července 2017 pod názvem "Legie nebyly jen Zborov" pořádá Městská knihovna v Třebíči.
Více informací je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 9.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Informace praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že v měsíci květnu 2017:
Ve dnech 9.-12.5.2017 neordinuje z důvodu čerpání dovolené,
dne 25.5.2017 odpadá odpolední ordinace v Okříškách,
dne 26.5.2017 neordinuje z důvodu čerpání dovolené.
Pro akutní případy ve dnech dovolené zastupuje praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka.
Zveřejněno 3.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Deratizace v obci

Dne 3.5.2017 byla zahájena pravidelná plošná deratizace veřejné kanalizace v obci Petrovice včetně okolních pozemků veřejných prostranství a pozemků za sportovním areálem v obci.
Více informací o prováděné deratizaci je zveřejněno v příloze informace.
Zveřejněno 3.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Deratizace 2017.pdf

Oznámení zubní lékařky MUDr. Ivany Vlkové

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že ve čtvrtek 27.4.2017 bude z technických důvodů ordinovat pouze v době od 7.00 - 10.00 hodin.
V pátek 28.4.2017 nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené. Akutní případy ošetří MUDr. Cafourek, poliklinika Třebíč, ul. Vltavínská, v době od 7.00 do 9.00 hodin.
Zveřejněno 26.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Stomatologická pohotovost v měsíci květnu 2017

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci květnu 2017.
Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti.
Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu
http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.
Zveřejněno 25.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Čarodějnický program dne 30.04.2017

Čarodějnický program dne 30.4.2017 od 15.00 hodin je připraven v restauraci a penzionu Na Pilce. Pod pedagogickým dozorem si mohou děti vyrobit čarodějnice, připraveno je opékání prasete, dětská diskotéka a mnoho další zábavy.
Večerní program připravil Sbor dobrovolných hasičů ve sportovním areálu. Vatra bude zapálena ve 20.30 hodin. Posezení bude připraveno u malého ohně, kde si lze opéct vlastní špekáčky.
Zveřejněno 24.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: carodejnice-letak.pdf

Informace Finanční správy České republiky

V přílohách jsou zveřejněny informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí v roce 2017.
Zveřejněno 24.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: MF-inf10_10_4AK.pdf, MF-Inf15_8.pdf

Květnové akce v obci

Tradiční akce u příležitosti oslav svátku sv. Gotharda, který byl vyobrazen v pečetním poli pečetidla obce Petrovice v r. 1684 a je považován za patrona obce, a u příležitosti Dne vítězství a připomenutí si tragických událostí v obci v květnu 1945,
v pátek 5. května 2017 obec Petrovice pořádá:
v 18.00 hodin mši svatou u kapličky v obci, kterou bude sloužit farář P. Jacek Kruczek,
v 19.00 hodin vzpomínkový akt u památníku padlým ve 2. světové válce.
Zveme občany na tyto akce.
Zveřejněno 21.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Květen 2017.pdf