Nejnovější aktuality

Přerušení dodávky elektrické energie v obci

E.ON Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy elektrické energie oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na této soustavě bude přerušena dodávka elektrické energie v částech obce Petrovice dne 5.10.2017 (čtvrtek). V době od 10.00 do 12.00 hodin se vypnutí týká části obce Baráky a od 12.00 do 14.00 hodin části napájené z trafostanice u Novotnova mlýna.
Zveřejněno 02.10.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení lékařů - uzavření ordinací 29.9.2017

Uzavření svých ordinací v pátek 29.9.2017 oznamují:
- praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka. Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.
- zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková, Akutní případy ošetří lékaři na zubní poliklinice v Třebíči, Vltavínská ulice.
Zveřejněno 27.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že dne 5. října 2017 nebude ordinovat v dopoledních hodinách. Odpolední ordinační hodiny v Okříškách v době od 14.00 do 16.00 hodin zůstávají.
Zveřejněno 27.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Opatření č. 1/2017 - značení sběrných nádob

Na svém 21. zasedání Zastupitelstvo obce schválilo Opatření č. 1/2017 a současně zrušilo Nařízení č. 1/2016, kterými stanovuje pravidla pro značení sběrných nádob na směsný komunální odpad v obci Petrovice.
Opatření je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 22.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Uzavření Obecního úřadu Petrovice

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude ve dnech 25. a 26. září 2017 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Úřední hodiny zástupců obce dne 25.9.2017 v době od 19.00 do 20.00 hodin se uskuteční.
Zveřejněno 22.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Dle zákona 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled doručených žádostí.
Znění zákona od 1.8.2017 je zveřejněno např. zde: https://zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.
Zveřejněno 20.09.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení dětské lékařky MUDr. Marie Skálové

Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve čtvrtek 21.9.2017 odpoledne z důvodu účasti na školení. V ordinaci bude přítomna sestra.
Zveřejněno 20.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Kotlíkové dotace - II. kolo v Kraji Vysočina

Dne 20. října 2017 v 7.00 hod začne Kraj Vysočina přijímat žádosti v II. kole tzv. kotlíkových dotací.
Dotace jsou v případě Kraje Vysočina z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nízko-emisní kotle na biomasu, kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, že je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5.
Více informací: http://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp?p1=1013.
V příloze jsou zveřejněny termíny informačních schůzek pro případné žadatele.
Zveřejněno 20.09.2017, zapsala Helena Moudrá

Taneční zábava

Taneční zábavu s legendární třebíčskou rockovou skupinou MATADOR rock pořádá Sbor dobrovolných hasičů Petrovice v sobotu dne 23. září 2017 od 20.00 hodin v kulturním domě v Petrovicích.
Zveřejněno 20.09.2017, zapsala Helena Moudrá

Uzavření prodejny smíšeného zboží v obci

Prodejna smíšeného zboží v obci bude uzavřena v pondělí dne 25.9.2017 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v části obce.
Zveřejněno 20.09.2017, zapsala Helena Moudrá