Nejnovější aktuality

Přerušení dodávky elektrické energie 25.08.2017

E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Petrovice dne 25.08.2017 od 07:30 do 12:30 hodin.
Vypnutá oblast: od Okříšek, k.ú. Nové Petrovice, směr kaplička v obci Petrovice - k nemovitosti č.p. 10.
Zveřejněno 16.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Změna otevírací doby v lékárně Okříšky

Lékárna Okříšky oznamuje změnu otevírací doby v lékárně v Okříškách v následujících termínech:

16.8. – 18.8. 7:30 – 12:00 hodin

21.8. – 25.8. 7:30 – 11:45 hodin

Zveřejněno 16.8.2017, zapsal Zdeněk Jeřábek

Uzavření Obecního úřadu Petrovice

Z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Petrovice uzavřen ve dnech 7. - 18. srpna 2017.
Uzavření kanceláře se netýká úředních hodin statutárních zástupců obce vždy v pondělí večer v době od 19.00 do 20.00 hodin.
Zveřejněno 4.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Nabídka - prodejna barev a laků ROFLEX CZ s.r.o.

V příloze je zveřejněn informační leták prodejny barev a laků ROFLEX CZ s.r.o., která se nachází v budově bývalého kina v Rokytnici nad Rokytnou, č.p. 151.
Zveřejněno 4.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Nabídka - prodejna Roflex.pdf

Umístění kontejneru na oděvy, obuv a textil v obci

Obec Petrovice oznamuje umístění kontejneru na oděvy, obuv a textil v obci.
Stanoviště kontejneru je u areálu střediska zemědělského družstva.
Kontejner dodala firma TextilEco a.s., která se zabývá sběrem a následným zpracováním (recyklací) oděvů, obuvi a textilu.
Všem občanům obce je umožněno odevzdávat do tohoto kontejneru bezplatně oděvy, obuv a textil, který vzniká jako komunální odpad v domácnostech.
Při odevzdání do kontejneru nesmí být oděvy, obuv a textil znečištěné nebo mokré a musí být zabalené – např. v igelitovém pytli.
Více informací: http://www.textileco.as/, obecní úřad.
Zveřejněno 3.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Leták.pdf

Oznámení dětské lékařky MUDr. Marie Skálové

Dětská lékařka MUDR. Marie Skálová oznamuje, že neordinuje ve dnech 7.8.- 11.8.2017. Pro akutní případy zastupují MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní ul. a MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického.
V pondělí, středu a pátek dopoledne bude v ordinaci přítomna sestra.
Zveřejněno 3.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Oznámení praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech 24.7.2017 - 4.8.2017.
Pro akutní případy zastupuje praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka - http://www.mudrfilkuka.cz/.
Zveřejněno 17.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Upozornění a výzva k hydrologické situaci

K hydrologické situaci na území obcí v působnosti Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, bylo tímto úřadem dne 12.7.2017 vydáno Upozornění a výzva, č.j. OŽP 47317/17 - SPIS OŽP 8982/2017/Kr, které je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 13.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: 485656169_0_2017-8982.pdf

Splnění povinnosti dle zák. č. 159/2006 Sb.

Dle zákona č. 159/2006 Sb., předkládají starosta a místostarosta obce Čestné prohlášení týkající se nabytí majetku, příjmů, darů a závazcích a to v termínu do 30.6. následujícího roku.
Občanům jsou tyto prohlášení k nahlédnutí na základě žádosti - viz příloha.
Úplné znění zákona č. 159/2006 Sb. je k dispozici např. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-159.
Zveřejněno 12.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Soubor ke stažení: Žádost-střet zájmů.doc

Uzavření Místní lidové knihovny v obci 11.7.2017

Upozorňujeme čtenáře, že Místní lidová knihovna v obci bude v úterý 11. července 2017 uzavřena.
Zveřejněno 4.7.2017, zapsala Helena Moudrá