Nejnovější aktuality

Množství vytříděného odpadu za rok 2010

Dle společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč, která zajišťuje odvoz tříděného odpadu v obci, bylo v roce 2010 v obci Petrovice odevzdáno do kontejnerů na tříděný odpad: 3,1 t skla barevného, 1,099 t skla bílého, 1,511 t papíru, 3,364 t plastu a 0,101 t nápojových kartonů.

Již v závěru roku 2010 byly zveřejněny výsledky soutěže "My třídíme nejlépe", kde v kritériích soutěže bylo porovnáváno mimo jiné vytříděné množství odpadu na celkové množství svezeného komunálního odpadu a s tímto množstvím nemůžeme být spokojeni. Je v zájmu nás všech odpad třídit a nezatěžovat svou činností životní prostředí.

Zveřejněno 21.03.2011, Helena Moudrá   

Pozvánka - hasičská veselice

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice srdečně zve občany na tradiční hasičskou veselici. Uskuteční se v sobotu 26. března 2011 od 20.00 hodin v kulturním domě v Petrovicích. K tanci hraje skupina EVIS. Připraveno je bohaté občerstvení a tombola o hodnotné ceny. Vstupné 60,-- Kč.

Zveřejněno 21.03.2011, Helena Moudrá

Soubor ke stažení: plakat_a4.doc

Informace občanům - měření radiace na území ČR

V souvislosti s tragickými událostmi v Japonsku zveřejňujeme odkaz na webové stránky Státního ústavu radiační ochrany http://www.suro.cz/cz/rms/informace-statniho-ustavu-radiacni-ochrany-v-v-i-kudalostem-vjaponsku, kde je možné sledovat aktuální informace a přímý odkaz na webové   stránky Radiační monitorovací sítě ČR http://www.suro.cz/cz/rms, kde jsou v části Síť včasného zjištění, zveřejňovány výsledky měření radiace na území České republiky. 

Zveřejněno 17.03.2011, Helena Moudrá

Na webových stránkách Státního ústavu pro jadernou bezpečnost http://www.sujb.cz jsou zveřejňovány aktuální informace pro občany k jaderné havárii Fukushima 1. 

Aktializováno 01.04.2011, Helena Moudrá

Nové internetové stránky obce Petrovice

Vítáme Vás na nových stránkách obce Petrovice, které jsou v provozu od 14.03.2011.

Všechny dřívější články jsou umístněny na adrese: http://stare.petroviceutrebice.cz

Zveřejněno 16.03.2011, Helena Moudrá

Soutěže ve sportovním areálu Petrovice

Pro letošní rok jsou známy tyto termíny soutěží v požárním sportu ve sportovním areálu v Petrovicích:

21.-22.05.2011 - Okresní kolo mladých hasičů a dorostu

19.06.2011 - Okresní kolo můžů a žen

11.-12.06.2011 - Krajské kolo mladých hasičů a dorostu

27.8.2011 - Extraliga ČR v požárním úroku

28.08.2011 - Memoriál Josefa Honse

Zveřejněno 10.03.2011, Helena Moudrá

Pozvánka - dětský karneval

Obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice pořádají

v sobotu 5. března 2011 od 14.00 hodin v kulturním domě v Petrovicích dětský karneval.

Na tuto akci srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a ostatní občany.

Zveřejněno 17.02.2011, Helena Moudrá 

Soubor ke stažení: dětský karneval.doc

Taneční zábavy v roce 2011

Pro letošní rok je naplánována pořadatelem Petrem Honsem taneční zábava v kulturním domě v Petrovicích na 15. října 2011 se skupinami VJETEF a EXTÁZE.

Zveřejněno 31.01.2011, aktualizováno 15.09.2011, Helena Moudrá 

Hlášení místním rozhlasem

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na svém zasedání dne 24.05.2007

využití místního rozhlasu k hlášení komerčních záležitostí.

Platba za 1 vyhlášení činí 20,-- Kč.

Relaci lze dohodnout i předem telefonicky na tel. čísle OÚ: 568870426.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Obecní úřad v Petrovicích provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.

Cena je stanovena dle vyhlášky o správních poplatcích a činí 30,-- Kč za jednu vidimovanou stránku nebo jeden legalizovaný podpis. Platba je prováděna v hotovosti.

Helena Moudrá - referentka OÚ

Soubor ke stažení: vidimace a legalizace.doc

Nabídka služby - možnost odebírání obědů

Obecní úřad v Petrovicích informuje o zajištění nové služby pro občany obce.

Jedná se o možnosti odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Heraltice.

Tato služba je vhodná zejména pro důchodce.

Obědy jsou ve vlastních přenosných transportních nádobách (jídlonosičích) dopravovány na OÚ Petrovice.

Obědy se odebírají celotýdenně popř. lze dohodnout např. bez pondělí, bez sladkých jídel.

Cena jednoho obědu je od 01.09.2008 celkem 48,-- Kč.

Bližší informace a přihlášky poskytne obecní úřad v Petrovicích.

 

Aktualizace 04.07.2012, Helena Moudrá - Služba byla k 30.06.2012 ukončena.