Oznámení dětské lékařky MUDr. Marie Skálové

MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 15. a 16. května 2017.
Zástup zajišťují: MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní, MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického, MUDr. Keřkovská, Brtnice.
Sestra bude v ordinaci přítomna 15.5.2017.
Zveřejněno 12.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Share this