Oznámení dětské lékařky MUDr. Marie Skálové

Dětská lékařka MUDR. Marie Skálová oznamuje, že neordinuje ve dnech 7.8.- 11.8.2017. Pro akutní případy zastupují MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní ul. a MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického.
V pondělí, středu a pátek dopoledne bude v ordinaci přítomna sestra.
Zveřejněno 3.8.2017, zapsala Helena Moudrá

Share this