Oznámení ceny stočného na rok 2017

Zveřejněno dne 13. ledna 2017

Na 17. zasedání zastupitelstva obce Petrovice byla projednávána kalkulace ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné. Na rok 2017 byla stanovena cena ve výši 13,-- Kč/m3 odpadní vody. Zveřejněno 12.1.2017, zapsala Helena Moudrá Na 17. zasedání zastupitelstva obce Petrovice byla projednávána kalkulace ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné. Na rok 2017 byla stanovena cena ve výši 13,-- Kč/m3 odpadní vody. Zveřejněno 12.1.2017, zapsala Helena Moudrá