Místní lidová knihovna

Knihovna je umístěna v I. NP budovy OÚ Petrovice.

Knihovnice: Marcela Mašková

Provozní doba:                   úterý 15:00 - 18:00 hod.

V knihovně je bezplatné veřejně přístupné připojení k internetu.

Osvědčení o zápisu do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) bylo vydáno Ministerstvem kultury České republiky dne 28.1.2003.

Přidělené evidenční číslo: 4394/2002.