Místní lidová knihovna

Knihovna je umístěna v 1. patře budovy Obecního úřadu Petrovice.

Knihovnice: Marcela Mašková

Provozní doba: úterý 15:00 - 18:00 hod.

V knihovně je bezplatné veřejně přístupné připojení k internetu.

Osvědčení o zápisu do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) bylo vydáno Ministerstvem kultury České republiky dne 28.1.2003.

Přidělené evidenční číslo: 4394/2002.

V knihovně je od srpna roku 2011 provozován elektronický knihovnický program. Nejdříve se jednalo o program Clavius REKS, nyní je užíván regionální knihovní  program Tritius Reks. 

Čtenář si může zadáním požadovaných údajů vyhledat požadovanou knihu, prohlédnout nabídku knih od určitého autora. Regionální program je přístupný zde:   https://trebic.tritius.cz/library/petrovice/

Místní lidová knihovna využívá služeb Městské knihovny v Třebíči především na úseku metodické a poradenské činnosti a výměnného fondu.