Místní lidová knihovna

Knihovna je umístěna v 1. patře budovy Obecního úřadu Petrovice.

Knihovnice: Marcela Mašková

Provozní doba: úterý 15:00 - 18:00 hod.

V knihovně je bezplatné veřejně přístupné připojení k internetu.

Osvědčení o zápisu do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) bylo vydáno Ministerstvem kultury České republiky dne 28.1.2003.

Přidělené evidenční číslo: 4394/2002.

V knihovně je od srpna roku 2011 provozován elektronický knihovnický program Clavius REKS: https://katalog.knihovnatr.cz/petrovice/