Poskytované služby

Vodárenská akciová společnost Brno, a.s., divize Třebíč, oznamuje, že z důvodu poruchy na vodovodním řadu v městysu Okříšky a jejím odstraňování bude přerušena dodávka pitné vody do obce Petrovice. V tuto chvíli nelze přesněji specifikovat dobu opravy a tím přerušení dodávky pitné vody.

Zveřejnila: Helena Moudrá, 27.1.2020, 10:40 hod.  

Číst více

Dne 7.1.2020 se v Petrovicích zaběhl pes. Jedná se křížence menšího vzrůstu, světlé barvy a slyší na jméno BEN. Je velmi přátelský a nikomu neublíží. Pokud jste ho viděli ozvěte se na telefon majitele číslo: 724 677 825.

V příloze je zveřejněna fotografie hledaného psa.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Jak již bylo zveřejněno dne 11.11.2019, je v rámci třídění odpadů z domácností zaváděn sběr kuchyňských olejů a tuků

Jak bude systém sběru olejů a tuku fungovat: Na všech sběrných dvorech budou rozmístěny žluté 5l nádoby na sběr těchto odpadů. Každý občan vlastnící evidenční kartu, která mu umožňuje odkládat odpady na sběrný dvůr, si zdarma vyzvedne prázdnou nádobukterou po naplnění vrátí na kterýkoliv sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu.

Sběrný dvůr v Okříškách je otevřen v sobotu 9:00 - 14:00 hodin, středa (1.4. - 31.10.) 13:00 - 17:00 ...

Číst více

Od 1.1.2020 se na základě zvýšení ceny za manipulaci s odpadovou nádobou i ceny za uložení odpadu na skládce zvyšuje poplatek za komunální odpad (za svoz popelnic) v obci Petrovice. Obcí vybíraný poplatek pokrývá pouze náklady spojené se svozem a ukládáním směsného komunálního odpadu do popelnic. Obec ze svého rozpočtu hradí náklady spojené se svozem veškerého tříděného odpadu a náklady za ukládání odpadů na sběrných dvorech s vyjímkou stavebních odpadů.

Při kvalitním třídění domovního odpadu zbývá velice málo odpadu, které je nutné ukládat do popelnic. Obec umož...

Číst více

Vánočním či jiným dárkem v posledních letech bývají také drony na dálkové ovládání. Jejich užívání však vyžaduje určitou zkušenost při ovládání a příznivé klimatické podmínky. Při větrném počasí se může stát, že se dron stane neovladatelným  a "zatoulá se", což se stalo i v naší obci. Pokud najdete na svém pozemku nebo ve svém okolí dron, kontaktujte Obecní úřad Petrovice, tel.: 725 101 412, a majitel bude informován o nálezu a možném převzetí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude v úterý 31. prosince 2019 uzavřena. Náhradní výpůjční doba není stanovena.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 10. zasedání konaném dne 21. 11. 2019 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací tzv. stočné v obci Petrovice na rok 2020. Usnesením č. 10, bod 5., byla schválena cena ve výši 17,-- Kč/m3 odpadních vod.

Více informací k ceně je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zubní lékařka MUDr. Vlková oznamuje, že v pondělí 23.12.2019 bude ordinovat v době 7:30 – 11:00 hodin.

Ve dnech 27. - 31. 12. 2019 nebude ordinovat z důvodů  čerpání dovolené.

Zástup pro akutní případy na poliklinice Třebíč, ul. Vltavínská, vždy od 8:00 do 10:00 hodin:

- dne 27. 12. 2019 – MUDr. Vyletělová,

- dne 30. 12. 2019 – MUDr. Bartoňková,

- dne 31. 12. 2019 – MUDr. Novotná.

Číst více

Obecní úřad v Petrovicích bude uzavřen ve dnech 23.12.2019 - 31.12.2019. V tomto období se neuskuteční ani úřední hodiny zástupců obce. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené neordinuje ve dnech 23.12.2019 - 31.12.2019.

Pro akutní případy zastupují: 23.12.2019 - MUDr. Zdeněk Kéda v ordinaci ve Starči, 27.12.-31.12.2019 MUDr. Tomáš Filkuka v Okříškách.  

Číst více