Zastupitelstvo

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy přijatých usnesení Zastupitelstva obce Petrovice ze zasedání konaných v roce 2024. Zveřejňování informací je v rozsahu v souladu s GDPR.

Zápisy usnesení jsou v listinné podobě uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny.     

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněno dne 21.02.2024.

Usnesení č. 15 ze dne 20.03.2024 zveřejněno dne 02.04.2024.

Usnesení č. 16 ze dne 24.04.2024 zveřejněno dne 07.05.2024. 

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2024. Zápisy jsou zveřejňovány v rozsahu v souladu s GDPR.

V listinné podobě jsou zápisy uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněn dne 21.02.2024.

Zápis ZO č. 15 ze dne 20.03.2024 zveřejněn dne 02.04.2024.   

Zápis ZO č. 16 ze dne 24.04.2024 zveřejněn dne 07.05.2024.

Číst více

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy přijatých usnesení na zasedáních Zastupitelstva obce Petrovice.

Usnesení jsou zveřejňovány v upravené formě s ohledem na ochranu osob dle směrnice GDPR. V listinné podobě jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení ZO č. 5 ze dne 01.03.2023 zveřejněno dne 07.03.2023.   

Usnesení ZO č. 6 ze dne 26.04.2023 zveřejněno dne 09.05.2023.

Usnesení ZO č. 7 ze dne 24.05.2023 zveřejněno dne 02.06.2023.

Usnesení ZO č. 8 ze dne 28.06.2023 zveřejněno dne 10.07.2023.

Usnesení...

Číst více

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konané v roce 2023.

Zápisy jsou zveřejňovány v úpravě s ochranou osob dle GDPR. V listinné podobě jsou zápisy uloženy a k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 5 ze dne 1.3.2023 zveřejněn dne 07.03.2023.   

Zápis ZO č. 6 ze dne 26.4.2023 zveřejněn dne 09.05.2023. 

Zápis ZO č. 7 ze dne 24.5.2023 zveřejněn dne 02.06.2023.

Zápis ZO č. 8 ze dne 28.06.2023 zveřejněn dne 10.07.2023.

Zápis ZO č. 9 ze dne 20.09.2023 zveřejněn dn...

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice v plném rozsahu pouze s úpravami dle směrnice GDPR  týkající se ochrany osobních údajů.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Petrovice se uskutečnilo dne 19.10.2022.

Zasedání č. 2 se uskutečnilo dne 02.11.2022,

Zasedání č. 3 se uskutečnolo dne 23.11.2022.

Zasedání č. 4 se uskutečnilo dne 21.12.2022.

Zveřejňuje: Helena Moudrá   

Číst více

V příloze jsou zveřejněny zápisy přijatých usnesení zastupitelstva obce. Jedná se o usnesení přijatá zastupitelstvem obce, které vzešlo z voleb konaných ve dnech 23.-24.9.2022.

Při zveřejňování usnesení jsou chráněny osobní údaje dle směrnic GDPR.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 19.10.2022, zveřejněno dne 24.10.2022.

Zasedání č. 2 se uskutečnilo 02.11.2022, zveřejněno dne 07.11.2022.

Zasedání č. 3 se uskutečnilo 23.11.2022, zveřejněno dne 02.12.2022.

Zasedání č. 4 se uskutečnilo 21.12.2022, zveřejněno dne 03.01.2023.

Číst více

Dne 19.10.2022 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice. Nově zvolení členové zastupitelstva obce dle výsledků voleb konaných 23. a 24.9.2022 se sešli, aby složili slib a zvolili starostu a místostarostu obce. 

Zastupitelstvo obce určilo počet členů místostarostů a funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni. Stejně jako v předchozích obdobích byl volen jeden místostarosta a nikdo z členů zastupitelstva obce nebude pro výkon své funkce uvolněn.

Veřejným způsobem byl starostou obce zvolen pan Mgr. Petr Padrnos, místostarostou obce pan David...

Číst více

Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a jeho městských částí se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. Rozhodnutí prezidenta republiky bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR č. 81/2022, částka 44.

Informace pro kandidáty a veřejnost včetně vzorů kandidátních listin a jejich povinných příloh jsou zveřejňovány zde: https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-parlamentu-cr-2022/ds-305012/p1=117960

Počet členů zastupitelstva obce, které vzejde z podzim...

Číst více

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice jsou zpracována souhrnně a průběžně zveřejňována v upravené formě dle směrnice GDPR.

V listinné forma jsou písemnosti uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice k nahlédnutí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení ze zasedání ZO č. 28 - 27.01.2022. 

Aktualizováno: Usnesení ze zasedání ZO č. 29, usnesení ze zasedání ZO č. 30, usnesení ze ZO č. 31, usnesení ze ZO č. 32.

Číst více

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konané v roce 2022 jsou průběžně zveřejňovány a to v upravené formě s ohledem na směrnici GDPR.

V úplném znění včetně uvedených příloh jsou v listinné formě uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Zápis č. 28 ze dne 27.1.2022 zveřejněn dne 10.02.2022. Zápis č. 29 ze dne 10.03.2022 zveřejněn dne 21.03.2022. Zápis č. 30 ze dne 21.04.2022 zveřejněn dne 29.04.2022.  Zápis č. 31 ze dne 16.06.2022 zveřejněn dne 27.06.2022. Zápis č. 32 ze dne 09.09.2022 zveřejněn d...

Číst více