GDPR

Pověřencem v záležitostech ochrany osobních údajů v organizaci je Jitka Hanáková, DiS.,

kontakty: e-mail: jitka.hanakova@sms-sluzby.cz, mobil: +420724959722.  

Dokumenty ke stažení