Historie

Petrovice náležely ve 13. století ke zboží královny Konstancie manželky Přemysla Otakara I. do Přibyslavic.

Ve 14. století ku hradu Rukštejnu, jenž tenkráte patřil Markraběti Moravskému.

Na počátku 15. století i s hradem Rukštejnem připadly pánům z Valdštejna.

Asi v polovici 15. století dostal je od Jiřího z Poděbrad Mikuláš Petrovský z Hrochova a při tom rodě zůstaly Petrovice po dlouhých právních tahanicích až do r. 1499 kdy je Jan z Hrochova prodal pánům z Valdštejna na Brtnici.

V 18. století přešly do držení nynějším pánům Collaltů.

Zdroj: Pamětní kniha obce Petrovic založená roku 1924 - str. 9 - doslovný opis.  

 

Odborně zpracovaný text historie obce, který vypracovala Mgr. Jitka Padrnosová je zveřejněn v příloze.  

 

Události II. světové války v obci Petrovice  
Smutný 7. květen 1945

 

V dubnu r. 1945 byly Petrovice náhle obsazeny oddíly německé branné moci, prý z toho důvodu, že v obci se nachází hnízdo partyzánu.

Nad obci vyhlášen výjimečný stav, obec ze všech stran byla obklíčena hlídkami, nikdo nesměl bez povolení z obce ani do obce. Na poli u Nových Petrovic postaven tank s hlavní namířenou na Staré Petrovice.

V té době došlo k tragické události o které nemohu osobně nic přesného zaznamenat ale o které zde cituji záznam protokolu sepsaného na četnické stanici v Okříškách, jehož text mně dal k dispozici velitel této stanice soudruh Hercík Josef.

Cituji:

Dne 1.5.1945 byl německou posádkou v Petrovicích zatčen radiomechanik Jaroslav Lampíř z Petrovic pro podezření z partyzanské činnosti, z rozšiřování zahraničních zpráv  a z vyzvědačství pro partyzány. Po 4 denním výslechu byl propuštěn. Ihned ale nařídili okupanti v Okříškách, Petrovicích, Přibyslavicích a Nové Vsi výjimečný stav s pohrůžkou, že kdo bude po 21 hodině přistižen mimo své bydliště, bude na místě zastřelen. V obci Petrovicích byl velitel Pz.WA 82 nadporučík Gródler.

Dne 5.5.1945 začala Praha volati o pomoc a vyzvala lid k revoluci. Týž den však mezi 21 a 22 hod. zadržela vojenská hlidka v Petrovicích 22letého Karla Švaříčka z Petrovic čp. 103 a 20letého Josefa Jirovského z Petrovic čp. 53 a našla u nich armádní pistoli a větší množství nábojů se smotkem zápalné šňůry.

Jmenovaní byly zatčeni a u jejich rodičů provedeny důkladné domovní prohlídky.

Současně nařídil nadpor. Gródler sesílení stráží a uzavření obce Petrovic. Všechna činnost obyvatelstva byla přísně střežena.

Dne 6. května 1945 kolem 16 hodiny zadržela vojenská hlídka 18letého Jindřicha Jirovského z Petrovic čp. 53 a 20letého Josefa Dvořáka z Petrovic čp. 141 u stohu slámy na zahradě rolníka Jirovského při ukrývání četnického stejnokroje a zatkla je jako partyzány.

Současně zadržela jiná vojenská hlídka za obci Petrovicemi partyzána Ježu z Třebíče. Na to byl uprázdněn hostinec Josefa Dokulila v Petrovicích a tam všichni zatčeni uvězněni pod silnou vojenskou hlídkou. Všichni zatčeni byli brutálním bitím vyslýcháni a týráni. Ihned na to rozšířila se v Petrovicích zpráva, že za obci Petrovicemi byl zastřelen německý voják na stráži. Mezi vojskem nastal v Petrovicích velký ruch, který byl ještě sesílen přestřelkou za obcí Petrovicemi směrem k Červenému mlýnu mezi tam postavenými vojenskými hlídkami a partyzány z Třebíče, Augustinem Večeřou, Františkem Brožkem, Karlem Čunderlem a Bohumilem Culkou.

Jmenovaným partyzánům podařilo se odzbrojiti jednoho německého vojáka na hlídce, kterého jeho vlastní puškou zastřelili. Střelil ho Večeřa. Všichni pak uprchli.

Po hlášení tohoto případu německým vojákem veliteli nadpor. Gródlerovi odjel tento ihned k německému polnímu soudu do Starče. Kolem 18 hodiny se Gródl vrátil a nařídil starostovi Janu Padrnosovi a řídícímu učiteli Bohumilu Haláskovi aby před hostinec Josefa Dokulila v Petrovicích svolali všechny muže z obce ve věku od 16ti do 30ti let, že z nich bude vybráno 30 mužů k zastřelení pro výstrahu.

Poněvadž vykonání tohoto rozkazu starosta Padrnos a řídící učitel Halásek odepřeli, nařídil německý velitel svým vojákům, aby dovedli před strážnici všechny muže z obce.

Po opětovných prosbách starosty Padrnose a řídícího učitele Haláska, upustil nadpor. Gródl od zastřelení 30 mužů z obce a prohlásil, že budou zastřeleni asi 4 mladíci z Petrovic, kteří byly vojenským soudem ve Starči odsouzeni k trestu smrti zastřelením.

Na to nařídil nadpor. Gródl starostovi obce Padrnosovi, aby tento rozsudek vyhlásil v obci s pohrůžkou, že za každého zraněného nebo usmrceného německého vojáka bude z obce zastřeleno 10 občanu. Ihned na to přijel do Petrovic německý tank a zaujal palebné postavení.

Místnost v niž byly zatčení Karel Švaříšek, Josef a Jindřich Jirovský a Josef Dvořák byla zabarikádována a střežena hlídkou o síle 26 německých vojáku.

Všechny vojenské hlídky ve všech obcích byly sesíleny, tak že na každých 50 kroků procházela jedna vojenská hlídka.

Noc na 7. května 1945 uplynula klidně.

Ráno dne 7. května 1945 o 6 hod byli odsouzení Karel Švaříček, bratři Josef a Jindřich Jirovský a Josef Dvořák odvedeni v průvodu asi 12 něm. vojáku za stodolu bývalého dvora /nyní kulturní dům/ v Petrovicích a tam zastřeleni.

O exekuci byl v 7 hodin uvědoměn starosta Padrnos a jemu bylo nařízeno, aby byly mrtvoly odklizeny nebo jinak, že budou zakopány na místě exekuce.

K převozu mrtvol byly Gródlem povoleni jen 4 občané, jinak se nesměl nikdo převozu mrtvol do márnice v Přibyslavicích zůčastniti.

 

Všichni jsou pochováni na hřbitově v Přibyslavicích, což se stalo bez účasti veřejnosti. Pohřební obřady byly slavnostně provedeny poprvé dodatečně po odchodu okupantů.

 

Zapsal:

Kulhavý Boh.

Petrovice 144     

Zdroj: Pamětní kniha obce Petrovic založená roku 1924 - str. 37-40 - doslovný opis.