Územní plán

Územní plán obce Petrovice schválený na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21.12.2022 s účinností od 07.01.2023 je zveřejněný zde: https://www.trebic.cz/uzemni-plan-petrovice/d-57700/p1=14027.

Obec Petrovice má zpracovány další územně plánovací dokumentace - územní studie pro některé z lokalit určených k zastavění, které jsou zveřejněny zde: https://www.trebic.cz/petrovice/ds-1315/archiv=0&p1=14027.

Zveřejnila: Helena Moudrá