Odpadové hospodářství

Informace podle § 60 odst. 4 zák. č. 541/2000 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, za rok 2023 jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

V roce 2022 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v obci Petrovice uspořeno 30,511 tun CO2 a energie 779.786 MJ.

V množství se jednalo o 32,068 t vytříděných odpadů.

V celém systému EKO-KOM bylo uspořeno 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. Celkově přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902 970 tun CO2 ekvivalentu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, provozuje Centrum věcí pro druhou šanci.  

Více informací a nabídka věcí zde: https://centrum.esko-t.cz/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zákona č. 541/2000 Sb., obec informuje občany o odpadovém hospodářství v obci. Informujeme o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu a o výsledcích - kvantifikovaných i ekonomických, současně upozorňujeme na možnou prevenci a minimalizaci vzniku komunálního odpadu v domácnostech.

Informace za rok 2022 je zveřejněna v příloze.

Na internetových stránkách v sekci Odpadové hospodářství jsou průběžně zveřejňovány další informace.  

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Aktualizace 14.4.2023: Z důvodu nepříznivého počasí změna termínu. Akce se uskuteční ve čtvrtek 20.4.2023 od 16:00 hodin. 

Obec Petrovice se také v letošním roce přihlásila do akce "Čistá Vysočina", kterou vyhlašuje a zajišťuje Kraj Vysočina. Při této akci probíhá úklid veřejných prostranství a přírody na území kraje. 

Obec se do akce zapojí v pátek 14. dubna 2023. Sraz účastníků je v 16:00 hodin před budovou Obecního úřadu Petrovice.

Zveme občany, kterým není lhostejný nepořádek ve svém okolí, k účasti na této akci. Doporučujeme vzít si pracovní rukavice.

Ví...

Číst více

Přehlídka toho, co do kontejneru na bioodpad nepatří.

Teplý víkend někdo z občanů využil k úklidu domova, což je jistě chválihodná činnost, ale jeho aktivita skončila tak, že veškerý odpad nacpal do pytlů a ty pak naházel do kontejneru na bioodpad. Docela by mě zajímal "myšlenkový pochod" takového občana. Nemyslím si, že očekává, že plastové obaly od potravin, trubky, pytle, kameninové misky, kachle apod. se rozloží ma kvalitní kompost. Možná má radost, jak na likvidaci odpadu vyzrál. To, že všechen odpad, který se v kontejneru nacházel, mohl roztřídit, plasty vhodit do sp...

Číst více

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., na základě množství vytříděných složek komunálních odpadů do kontejnerů v obci, vyčíslila a sdělila, že:

množtví odpadů bylo celkem 32,3 t, úspora emísí CO2 ekv. činila 31,089 tun, a úspora energie 790 605 MJ. Děkujeme občanům, kteří odpad třídí, neboť takto přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. 

V rámci celého systému EKO-KOM bylo uspořeno 23,9 mil. GJ energie, což je hruba tolik, kolik v průměru spotřebuje více než 367 000 domácností. Systém přispěl ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Osv...

Číst více

V sobotu 21.5.2022 bude sběrný dvůr v Okříškách otevřen od 8:00 do 13:00 hodin.

Provozní doba sběrných dvorů je zveřejněna zde: https://www.esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/.

Běžná provozní doba: (od 1. 1. do 31. 12.) So: 9.00 -14.00 hod,  (od 1. 4. do 31. 10.) St: 13.00 -17.00 hod,  (od 1. 11. do 31. 3.) St: 12.00 -16.00 hod.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Také v letošním roce pořádá Kraj Vysočina akci Čistá Vysočina 2022. Více informací o akci zde: https://cista-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com.

V rámci této akce probíhá úklid veřejných prostranství a přírody na Vysočině. Akce se koná od 11. do 24. dubna 2022. 

Obec Petrovice se do akce zapojí v pátek 22. dubna 2022. Sraz účastníků akce je v 16:00 hodin u Obecního úřadu Petrovice.

Zváni jsou všichni občané, kterým není lhostejný nepořádek ve svém okolí. Doporučujeme vzít si pracovní rukavice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec informuje občany o kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství včetně nákladů na provoz obecního systému.

V příloze jsou zveřejněny informace o množství jednolivých složek odpadů v obci a o příjmech a výdajích obce za rok 2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více