Úřední deska

Na Valné hromadě konané dne 14.12.2017 byl projednán a schválen návrh rozpočtu svazku na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-2022. Schválené dokumenty jsou zveřejněny v přílohách.

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že v písemné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v sídle svazku, v budově Úřadu městyse Okříšky, a v elektronické podobě také na oficiálním odkazu svazku: http://www.okrisky.cz/dobrovolne-svazky-obci/ds-14171/p1=94780.   

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Úplné oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky je zveřejněno v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá  

 

Číst více

Výsledky I. kola volby prezidenta České republiky v obci Petrovice jsou zveřejněny v příloze. Všechny výsledky jsou zveřejněny zde: https://www.volby.cz.

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna Výroční zpráva o činnosti obce Petrovice v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017.  

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více

Odbor životního prostředí Městského úřadu Třebíč, pověřený výkonem státní správy lesů, připomíná, že Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.11.2017 opatření obecné povahy, kterým nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování nahodilých těžeb vzniklých ke dni účinnosti opatření nejpozději do 31. března 2018. Více informací je zveřejněno v příloze.

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27.12.2017 byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu obce na období 1.1.2019 - 31.12.2021, který je zveřejněn v příloze.

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27.12.2017 byl projednán a schválen rozpočet obce Petrovice, který v příloze zveřejňujeme.

Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Rozpočtovány jsou příjmy a výdaje ve výši 5.700.300,-- Kč. 

Číst více

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky dle § 34 odst. 1 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněno v příloze. Zveřejněno 18.12.2017, zapsala Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna informace Generálního finančního ředitelství o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně na e-mail plátce. Zveřejněno 15.12.2017, zapsala Helena Moudrá

Číst více

V letošním roce se obec Petrovice věnovala opravám místních komunikací. Kromě každoročně prováděné opravě povrchů po zimním období realizovala dvě významné akce a to za finančního přispění Kraje Vysočina a Ministerstva pro místní rozvoj. Více informací o těchto akcích je zveřejněno v příloze. Zveřejněno 29.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Číst více