On-line kalkulačka poplatků v obci Petrovice pro rok 2024

On-line výpočet poplatků v obci. Prosím vyplňte níže uvedené údaje.

Poplatky v obci hrazené v roce 2024 jsou stanoveny v následující výši:
Stočné (úhrada za rok 2023): 792 Kč / osoba
Poplatek za psa (úhrada na rok 2024): 100 Kč / pes

V případě změny počtu osob v nemovitosti v průběhu kalendářního roku činí sazba 66 Kč/osoba/měsíc užívání nemovitosti.

V případě nejasností kontaktujte obecní úřad.

 

Výpočet poplatků v obci Petrovice pro rok 2024

Poplatky v obci hrazené v roce 2024 jsou stanoveny v následující výši:
Stočné (úhrada za rok 2023): 792 Kč / osoba
Poplatek za psa (úhrada na rok 2024): 100 Kč / pes

Vstupní údaje pro výpočet

Informace o nemovitosti

Číslo popisné nemovitosti:

Číslo bytu: *

* Číslo bytu vyplňujte pouze v připadě, že se jedná o bytový dům s více bytovými jednotkami. U domu s jednou bytovou jednotkou ponechte vstupní pole prázdné.

Informace o obyvatelích

Počet osob v nemovitosti:

Počet psů v nemovitosti:

Platební údaje

číslo účtu: 9921711/0100
Variabilní symbol: ?
Částka k platbě: ?

Variabilním symbolem je číslo popisné nemovitosti v obci.

Rychlá platba